Màn hình MSI

thumb

Màn hình cong MSI PRO MP242C ( 24" cong/ VA/ FullHD/ 75Hz/ 1ms MPRT/ 98% sRGB)

2,990,000 -14%
 • 2424"

 • VAVA

 • FullHD 1920x1080FullHD 1920x1080

 • 75Hz75Hz

 • 1ms MPRT1ms MPRT

 • 98% sRGB98% sRGB

thumb

Màn hình cong MSI Optix G241VC (24"/ VA/ FullHD/ 75Hz/ 1ms/ 115%sRGB)

3,290,000 -18%
 • 24 inch24 inch

 • VAVA

 • 75Hz75Hz

 • 1ms MPRT1ms MPRT

 • 115% sRGB115% sRGB

thumb

Màn hình MSI Optix G241V E2 (24"/ IPS/ FullHD/ 75Hz/ 1ms/ 99% sRGB)

3,490,000 -13%
 • 24 inch24 inch

 • IPSIPS

 • 75Hz75Hz

 • 1ms MPRT1ms MPRT

 • 99% sRGB99% sRGB

thumb

Màn Hình MSI Optix G241 (24" IPS/ FullHD/ 144Hz/ 1ms/ Freesync)

4,190,000 -16%
 • 2424"

 • FullHDFullHD

 • IPSIPS

 • 144Hz144Hz

 • 1ms1ms

 • 127% sRGB127% sRGB

thumb

Màn Hình MSI MAG273 (27" IPS/ FullHD/ 144Hz/ 1ms)

4,990,000 -29%
 • 2727"

 • FullHDFullHD

 • IPSIPS

 • 144Hz144Hz

 • 1ms1ms

 • 136% sRGB136% sRGB