Màn hình Samsung

Màn hình Samsung LS24C310EAEXXV (24″/ IPS/ FullHD/ 75Hz)

Bảo hành 24 tháng
2.490.000 ₫ 3.999.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn hình Samsung LS24C310EAEXXV (24″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) 24 inch
Màn hình Samsung LS24C310EAEXXV (24″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) FHD 1920 * 1080
Màn hình Samsung LS24C310EAEXXV (24″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) IPS
Màn hình Samsung LS24C310EAEXXV (24″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) 75 Hz
Màn hình Samsung LS24C310EAEXXV (24″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) 5 ms
Màn hình Samsung LS24C310EAEXXV (24″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) 72% NTSC 1976

Màn hình Samsung LS27C310EAEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 75Hz)

Bảo hành 24 tháng
3.250.000 ₫ 5.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn hình Samsung LS27C310EAEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) 27 inch
Màn hình Samsung LS27C310EAEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) FHD 1920 * 1080
Màn hình Samsung LS27C310EAEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) IPS
Màn hình Samsung LS27C310EAEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) 75 Hz
Màn hình Samsung LS27C310EAEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) 5 ms
Màn hình Samsung LS27C310EAEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) 72% NTSC 1976

Màn hình Samsung Odyssey G5 LC27G55TQWEXXV (27″/ VA Cong 1000R/ QHD 2k/ 144Hz/ 1ms MPRT)

Bảo hành 24 tháng
5.490.000 ₫ 7.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn hình Samsung Odyssey G5 LC27G55TQWEXXV (27″/ VA Cong 1000R/ QHD 2k/ 144Hz/ 1ms MPRT) 27 inch
Màn hình Samsung Odyssey G5 LC27G55TQWEXXV (27″/ VA Cong 1000R/ QHD 2k/ 144Hz/ 1ms MPRT) QHD 2560 * 1440
Màn hình Samsung Odyssey G5 LC27G55TQWEXXV (27″/ VA Cong 1000R/ QHD 2k/ 144Hz/ 1ms MPRT) VA
Màn hình Samsung Odyssey G5 LC27G55TQWEXXV (27″/ VA Cong 1000R/ QHD 2k/ 144Hz/ 1ms MPRT) 144 Hz
Màn hình Samsung Odyssey G5 LC27G55TQWEXXV (27″/ VA Cong 1000R/ QHD 2k/ 144Hz/ 1ms MPRT) 1ms MPRT
Màn hình Samsung Odyssey G5 LC27G55TQWEXXV (27″/ VA Cong 1000R/ QHD 2k/ 144Hz/ 1ms MPRT) 72% NTSC 1976

Màn hình Samsung Odyssey G5 LC34G55TWWEXXV(34″/ VA Cong 1000R/ WQHD 2k/ 165Hz/ 1ms MPRT)

Bảo hành 24 tháng
8.490.000 ₫ 11.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn hình Samsung Odyssey G5 LC34G55TWWEXXV(34″/ VA Cong 1000R/ WQHD 2k/ 165Hz/ 1ms MPRT) 34 inch
Màn hình Samsung Odyssey G5 LC34G55TWWEXXV(34″/ VA Cong 1000R/ WQHD 2k/ 165Hz/ 1ms MPRT) WQHD 3440 * 1440
Màn hình Samsung Odyssey G5 LC34G55TWWEXXV(34″/ VA Cong 1000R/ WQHD 2k/ 165Hz/ 1ms MPRT) VA
Màn hình Samsung Odyssey G5 LC34G55TWWEXXV(34″/ VA Cong 1000R/ WQHD 2k/ 165Hz/ 1ms MPRT) 165 Hz
Màn hình Samsung Odyssey G5 LC34G55TWWEXXV(34″/ VA Cong 1000R/ WQHD 2k/ 165Hz/ 1ms MPRT) 1ms MPRT
Màn hình Samsung Odyssey G5 LC34G55TWWEXXV(34″/ VA Cong 1000R/ WQHD 2k/ 165Hz/ 1ms MPRT) 72% NTSC 1976