Gu Dân Chơi

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W

Bảo hành 24 tháng
16.390.000 ₫ 21.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W i5 11400H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W RTX 2050
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W 48WHrs
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W 2.3 kg

Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN

Bảo hành 24 tháng
16.790.000 ₫ 21.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN i5 12450H
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN RTX 2050
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN DDR5 8GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN 512GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN 3 Cell, 53.5Whr
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN 1.98 kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669

Bảo hành 12 tháng
16.990.000 ₫ 23.790.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669 i5 11400H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669 GTX 1650
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669 DDR4 8GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669 2.2 kg

Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN

Bảo hành 24 tháng
16.990.000 ₫ 19.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN R5 7535HS
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN RX6550M
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN DDR5 16GB
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN 512GB
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN 3 cell, 53.5Whr
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN 2.35 kg

Laptop Acer Gaming Aspire 5 A515-58GM-59LJ

Bảo hành 12 tháng
16.990.000 ₫ 20.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Acer Gaming Aspire 5 A515-58GM-59LJ i5 13420H
Laptop Acer Gaming Aspire 5 A515-58GM-59LJ RTX 2050
Laptop Acer Gaming Aspire 5 A515-58GM-59LJ DDR4 8GB
Laptop Acer Gaming Aspire 5 A515-58GM-59LJ 512GB
Laptop Acer Gaming Aspire 5 A515-58GM-59LJ 3 Cell, 50Whr
Laptop Acer Gaming Aspire 5 A515-58GM-59LJ 1.7kg

Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W

Bảo hành 24 tháng
16.990.000 ₫ 20.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W i5 11400H
Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W RTX 2050
Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W DDR4 16GB
Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W 48WHrs
Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W 2.6 kg

Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH

Bảo hành 24 tháng
17.690.000 ₫ 25.590.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH i5 12500H
Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH RTX 3050
Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH DDR4 8GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH Lithium-Ion 54Wh
Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH 1.99 kg

Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-59MW

Bảo hành 12 tháng
17.690.000 ₫ 21.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-59MW i5 12450H
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-59MW GTX 2050
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-59MW DDR4 8GB
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-59MW 512GB
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-59MW 4 Cell, 48Whr
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-59MW 2.1 kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W

Bảo hành 24 tháng
18.990.000 ₫ 26.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W R7 4800H
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W RTX 3050Ti
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W 512GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W 56WHrs
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W 2.3 Kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN074W

Bảo hành 24 tháng
18.990.000 ₫ 25.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN074W I5 12500H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN074W RTX 3050
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN074W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN074W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN074W 76WHrs, 4-cell
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN074W 2.2 Kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HE-HN377W

Bảo hành 24 tháng
19.390.000 ₫ 25.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HE-HN377W i7 11800H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HE-HN377W RTX 3050Ti
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HE-HN377W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HE-HN377W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HE-HN377W 48WHrs
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HE-HN377W 2.3 kg

Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12VE 460VN

Bảo hành 12 tháng
19.490.000 ₫ 22.500.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12VE 460VN i5 12450H
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12VE 460VN RTX 4050
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12VE 460VN DDR4 8GB
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12VE 460VN 512GB
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12VE 460VN 3 Cell
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12VE 460VN 1.8 Kg

Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH

Bảo hành 24 tháng
19.990.000 ₫ 26.290.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH i5 12450H
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH RTX 4050
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH DDR4 8GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH Lithium-Ion 54Wh
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH 1.99 kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN229W

Bảo hành 24 tháng
20.490.000 ₫ 26.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN229W I5 12500H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN229W RTX 3050
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN229W DDR4 16GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN229W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN229W 76WHrs, 4-cell
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN229W 2.2 Kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W

Bảo hành 24 tháng
20.990.000 ₫ 31.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W R7 6800H
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W RTX 3050
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W DDR5 8GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W 512GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W 56WHrs
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W 2.1 Kg

Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 412VN

Bảo hành 24 tháng
21.290.000 ₫ 25.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 412VN i5 12450H
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 412VN RTX 4050
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 412VN DDR5 8GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 412VN 512GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 412VN 3 Cell, 53.5Whr
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 412VN 1.98 kg

Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH

Bảo hành 24 tháng
21.990.000 ₫ 26.990.000 ₫
KHÔNG QUÀ GIẢM GIÁ TRỰC TIẾP 1.000.000Đ
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH i5 12500H
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH RTX 4050
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH DDR4 8GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH Lithium-Ion 54Wh
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH 1.99 kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-52SP

Bảo hành 12 tháng
22.490.000 ₫ 29.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-52SP i5 12500H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-52SP RTX 3050
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-52SP DDR4 8GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-52SP 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-52SP 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-52SP 2.45kg

Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 240VN

Bảo hành 24 tháng
22.490.000 ₫ 30.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 240VN i7 12650H
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 240VN RTX 4050
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 240VN DDR5 8GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 240VN 512GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 240VN 3 Cell, 53.5Whr
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 240VN 1.98 kg

Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH

Bảo hành 24 tháng
22.890.000 ₫ 29.000.000 ₫
NÂNG CẤP RAM VỚI GIÁ ƯU ĐÃI
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH i5 12500H
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH RTX 4060
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH DDR4 8GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH Lithium-Ion 54Wh
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH 1.99 kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN099W

Bảo hành 24 tháng
22.990.000 ₫ 27.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN099W I7 12700H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN099W RTX 3050
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN099W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN099W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN099W 76WHrs, 4-cell
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN099W 2.2 Kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-769J

Bảo hành 12 tháng
24.490.000 ₫ 31.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-769J i7 12700H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-769J RTX 3050
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-769J DDR4 8GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-769J 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-769J 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-769J 2.45kg

Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-095VN

Bảo hành 12 tháng
24.990.000 ₫ 45.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 32GB VỚI GIÁ ƯU ĐÃI
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-095VN R7 5800H
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-095VN RX6700M
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-095VN DDR4 16GB
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-095VN 512GB
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-095VN 4 Cell, 82Whr
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-095VN 1.9 kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5935

Bảo hành 12 tháng
25.490.000 ₫ 26.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5935 i5 12450H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5935 RTX 4050
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5935 DDR5 8GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5935 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5935 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5935 2.45kg

Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF 267VN

Bảo hành 24 tháng
25.890.000 ₫ 32.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF 267VN i7 12650H
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF 267VN RTX 4060
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF 267VN DDR5 8GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF 267VN 512GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF 267VN 3 Cell, 53.5Whr
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF 267VN 1.98 kg

Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN

Bảo hành 24 tháng
25.990.000 ₫ 35.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN i7 13620H
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN RTX 4050
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN DDR5 8GB
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN 512GB
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN 3 Cell 53.5 Battery (Whr)
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN 2.25 kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP520W

Bảo hành 24 tháng
25.990.000 ₫ 34.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP520W i7 12700H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP520W RTX 4050
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP520W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP520W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP520W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP520W 2.2 kg

Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH

Bảo hành 24 tháng
25.990.000 ₫ 39.990.000 ₫
NÂNG CẤP RAM VỚI GIÁ ƯU ĐÃI
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH i5 12500H
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH RTX 4050
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH DDR5 8GB
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH Li Polymer 99Wh
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH ~2.25 kg