PC Văn phòng

thumb

PC Xgear Office Core I3-12100 8GB 128GB SSD

7,990,000 -11%
 • Core i3-12100Core i3-12100

 • 8GB DDR48GB DDR4

 • OnboardOnboard

 • H610MH610M

 • 128GB 128GB

 • 460W460W

Quà tặng

Icon
Icon
thumb

PC Xgear Office Ryzen 5 4650G 8GB 128GB SSD

7,990,000 -11%
 • Ryzen 5 4650GRyzen 5 4650G

 • 8GB DDR48GB DDR4

 • OnboardOnboard

 • B450MB450M

 • 128GB 128GB

 • 460W460W

Quà tặng

Icon
Icon
thumb

PC Xgear Office Ryzen 5 5600G 8GB 128GB SSD

8,490,000 -15%
 • Ryzen 5 5600GRyzen 5 5600G

 • 8GB DDR48GB DDR4

 • OnboardOnboard

 • B450MB450M

 • 128GB 128GB

 • 460W460W

Quà tặng

Icon
Icon
thumb

PC Xgear Office Core i5-12400 8GB 128GB SSD

9,590,000 -13%
 • Core i5-12400Core i5-12400

 • 8GB DDR48GB DDR4

 • OnboardOnboard

 • H610MH610M

 • 128GB128GB

 • 460W460W

Quà tặng

Icon
Icon
thumb

PC Xgear Office Ryzen 7 5700G 8GB 128GB SSD

10,990,000 -31%
 • Ryzen 7 5700GRyzen 7 5700G

 • 8GB DDR48GB DDR4

 • OnboardOnboard

 • B450MB450M

 • 128GB 128GB

 • 460W460W

Quà tặng

Icon
Icon
thumb

PC Xgear Office Core i7-12700 8GB 128GB SSD

14,790,000 -8%
 • Core i7-12700Core i7-12700

 • 8GB DDR48GB DDR4

 • OnboardOnboard

 • B660MB660M

 • 128GB128GB

 • 460W460W

Quà tặng

Icon
Icon