Phần Mềm

Microsoft Office 365 Personal AllLng Sub PKLic 1YR Online APAC EM C2R NR

Bảo hành chính hãng
1.190.000 ₫ 1.290.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Microsoft Office 365 Family AllLng Sub PKLic 1YR Online APAC EM C2R NR

Bảo hành chính hãng
1.490.000 ₫ 1.690.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Microsoft Office Home and Student 2021 All Lng APAC EM PK Lic Online DwnLd NR

Bảo hành chính hãng
2.190.000 ₫ 2.390.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Windows 11 Home 64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR

Bảo hành chính hãng
3.190.000 ₫ 3.290.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Windows 11 Pro 64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR

Bảo hành chính hãng
4.790.000 ₫ 4.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt