Xgear PC

Tự chọn cấu hình

Bảo hành chính hãng
Liên hệ
Tự chọn cấu hình tùy chọn
Tự chọn cấu hình tùy chọn
Tự chọn cấu hình tùy chọn
Tự chọn cấu hình tùy chọn
Tự chọn cấu hình tùy chọn
Tự chọn cấu hình tùy chọn

Mini PC INTEL Tiger Canyon Core i3-1115G4 (BNUC11TNKI30Z00)

Bảo hành 36 tháng
6.990.000 ₫ 7.990.000 ₫
Mini PC INTEL Tiger Canyon Core i3-1115G4 (BNUC11TNKI30Z00) i3-1115G4
Mini PC INTEL Tiger Canyon Core i3-1115G4 (BNUC11TNKI30Z00) Intel UHD Graphics
Mini PC INTEL Tiger Canyon Core i3-1115G4 (BNUC11TNKI30Z00) 2 khe x DDR4
Mini PC INTEL Tiger Canyon Core i3-1115G4 (BNUC11TNKI30Z00) M.2 SSD PCIe
Mini PC INTEL Tiger Canyon Core i3-1115G4 (BNUC11TNKI30Z00) BNUC11TNKI30Z00
Mini PC INTEL Tiger Canyon Core i3-1115G4 (BNUC11TNKI30Z00) 120W

PC Xgear Office i3

Bảo hành chính hãng
7.190.000 ₫ 8.990.000 ₫
PC Xgear Office i3 Core i3-12100
PC Xgear Office i3 Intel UHD 730
PC Xgear Office i3 8GB DDR4
PC Xgear Office i3 250 GB
PC Xgear Office i3 H610M
PC Xgear Office i3 450W

PC Xgear Office R5

Bảo hành chính hãng
7.190.000 ₫ 9.990.000 ₫
PC Xgear Office R5 Ryzen 5 5600G
PC Xgear Office R5 Radeon Onboard
PC Xgear Office R5 8GB DDR4
PC Xgear Office R5 250 GB
PC Xgear Office R5 B450M
PC Xgear Office R5 450W

PC Xgear FA1 5600G

Bảo hành chính hãng
7.490.000 ₫ 9.990.000 ₫
PC Xgear FA1 5600G AMD Ryzen 5 5600G
PC Xgear FA1 5600G Radeon Onboard
PC Xgear FA1 5600G 16GB DDR4
PC Xgear FA1 5600G 250GB NVMe
PC Xgear FA1 5600G B450M
PC Xgear FA1 5600G 450W

PC Xgear Office R7

Bảo hành chính hãng
8.790.000 ₫ 15.990.000 ₫
PC Xgear Office R7 Ryzen 7 5700G
PC Xgear Office R7 Radeon Onboard
PC Xgear Office R7 8GB DDR4
PC Xgear Office R7 250GB
PC Xgear Office R7 B450M
PC Xgear Office R7 450W

PC Xgear Office i5

Bảo hành chính hãng
8.790.000 ₫ 10.990.000 ₫
PC Xgear Office i5 Core i5-12400
PC Xgear Office i5 Intel UHD 730
PC Xgear Office i5 8GB DDR4
PC Xgear Office i5 250 GB
PC Xgear Office i5 H610M
PC Xgear Office i5 450W

Mini PC INTEL Tiger Canyon Core i5-1135G7(BNUC11TNKI50000)

Bảo hành 36 tháng
9.490.000 ₫ 9.990.000 ₫
Mini PC INTEL Tiger Canyon Core i5-1135G7(BNUC11TNKI50000) i5-1135G7
Mini PC INTEL Tiger Canyon Core i5-1135G7(BNUC11TNKI50000) Intel® Iris® Xe
Mini PC INTEL Tiger Canyon Core i5-1135G7(BNUC11TNKI50000) 2 khe x DDR4
Mini PC INTEL Tiger Canyon Core i5-1135G7(BNUC11TNKI50000) M.2 SSD PCIe
Mini PC INTEL Tiger Canyon Core i5-1135G7(BNUC11TNKI50000) BNUC11TNKI50000
Mini PC INTEL Tiger Canyon Core i5-1135G7(BNUC11TNKI50000) 120W

PC Xgear Fi3 1650

Bảo hành chính hãng
10.190.000 ₫ 13.990.000 ₫
PC Xgear Fi3 1650 Intel Core i3-12100F
PC Xgear Fi3 1650 GTX 1650 D6
PC Xgear Fi3 1650 16GB DDR4
PC Xgear Fi3 1650 250GB NVMe
PC Xgear Fi3 1650 H610M
PC Xgear Fi3 1650 450W

PC Xgear FA1 1650

Bảo hành chính hãng
10.590.000 ₫ 13.990.000 ₫
PC Xgear FA1 1650 AMD Ryzen 5 5500
PC Xgear FA1 1650 GTX 1650 D6
PC Xgear FA1 1650 16GB DDR4
PC Xgear FA1 1650 250GB NVMe
PC Xgear FA1 1650 B450M
PC Xgear FA1 1650 450W

PC Xgear Fi3 166s

Bảo hành chính hãng
11.690.000 ₫ 19.990.000 ₫
PC Xgear Fi3 166s Core i3-12100F
PC Xgear Fi3 166s GTX 1660 Super
PC Xgear Fi3 166s 16GB DDR4
PC Xgear Fi3 166s 250GB NVMe
PC Xgear Fi3 166s H610M
PC Xgear Fi3 166s 550W

PC Xgear Fi5 1650

Bảo hành chính hãng
11.790.000 ₫ 15.490.000 ₫
PC Xgear Fi5 1650 Intel Core i5-12400F
PC Xgear Fi5 1650 GTX 1650 4GB DDR6
PC Xgear Fi5 1650 16GB DDR4
PC Xgear Fi5 1650 250GB NVMe
PC Xgear Fi5 1650 H610M
PC Xgear Fi5 1650 450W

PC Xgear UD3 6600

Bảo hành chính hãng
11.790.000 ₫ 16.990.000 ₫
PC Xgear UD3 6600 Intel Core i3-12100F
PC Xgear UD3 6600 RX 6600 8G
PC Xgear UD3 6600 16GB DDR4
PC Xgear UD3 6600 250GB NVMe
PC Xgear UD3 6600 H610M
PC Xgear UD3 6600 550W

PC Xgear FA3 166s

Bảo hành chính hãng
11.790.000 ₫ 14.990.000 ₫
PC Xgear FA3 166s Ryzen 5 5500
PC Xgear FA3 166s GTX 1660 Super
PC Xgear FA3 166s 16GB DDR4
PC Xgear FA3 166s 250GB NVMe
PC Xgear FA3 166s B450M
PC Xgear FA3 166s 550W

PC Xgear FA5 6600

Bảo hành chính hãng
11.890.000 ₫ 19.990.000 ₫
PC Xgear FA5 6600 Ryzen 5 5500
PC Xgear FA5 6600 RX 6600 8G
PC Xgear FA5 6600 16GB DDR4
PC Xgear FA5 6600 250GB NVMe
PC Xgear FA5 6600 B450M
PC Xgear FA5 6600 550W

PC Xgear Prime A5 6600

Bảo hành chính hãng
11.990.000 ₫ 19.990.000 ₫
PC Xgear Prime A5 6600 Ryzen 5 5500
PC Xgear Prime A5 6600 RX 6600 8G
PC Xgear Prime A5 6600 16GB DDR4
PC Xgear Prime A5 6600 250GB NVMe
PC Xgear Prime A5 6600 B450M
PC Xgear Prime A5 6600 550W

PC Xgear FA5 3050

Bảo hành chính hãng
12.990.000 ₫ 18.990.000 ₫
PC Xgear FA5 3050 Ryzen 5 5500
PC Xgear FA5 3050 RTX 3050 8G
PC Xgear FA5 3050 16GB DDR4
PC Xgear FA5 3050 250GB NVMe
PC Xgear FA5 3050 B450M
PC Xgear FA5 3050 550W

PC Xgear Fi5 166s

Bảo hành chính hãng
13.190.000 ₫ 20.990.000 ₫
PC Xgear Fi5 166s Core i5-12400F
PC Xgear Fi5 166s GTX 1660 Super
PC Xgear Fi5 166s 16GB DDR4
PC Xgear Fi5 166s 250GB NVMe
PC Xgear Fi5 166s H610M
PC Xgear Fi5 166s 550W

PC Xgear UD5 6600

Bảo hành chính hãng
14.290.000 ₫ 24.990.000 ₫
PC Xgear UD5 6600 Intel Core i5-12400F
PC Xgear UD5 6600 RX 6600 8G
PC Xgear UD5 6600 16GB DDR4
PC Xgear UD5 6600 250GB NVMe
PC Xgear UD5 6600 B760M
PC Xgear UD5 6600 550W

PC Xgear Prime A5 3060

Bảo hành chính hãng
14.490.000 ₫ 21.990.000 ₫
PC Xgear Prime A5 3060 Ryzen 5 5500
PC Xgear Prime A5 3060 RTX 3060 8G
PC Xgear Prime A5 3060 16GB DDR4
PC Xgear Prime A5 3060 250GB NVMe
PC Xgear Prime A5 3060 B450M
PC Xgear Prime A5 3060 550W

PC Xgear FA5 3060

Bảo hành chính hãng
14.990.000 ₫ 23.990.000 ₫
PC Xgear FA5 3060 Ryzen 5 5500
PC Xgear FA5 3060 RTX 3060
PC Xgear FA5 3060 16GB DDR4
PC Xgear FA5 3060 250GB NVMe
PC Xgear FA5 3060 B450M
PC Xgear FA5 3060 650W

PC Xgear Pro5 3050

Bảo hành chính hãng
15.390.000 ₫ 21.990.000 ₫
PC Xgear Pro5 3050 Intel Core i5-12400F
PC Xgear Pro5 3050 RTX 3050 8G
PC Xgear Pro5 3050 16GB DDR4
PC Xgear Pro5 3050 250GB NVMe
PC Xgear Pro5 3050 B760M
PC Xgear Pro5 3050 550W

PC Xgear Fi5 3050

Bảo hành chính hãng
15.890.000 ₫ 17.990.000 ₫
PC Xgear Fi5 3050 Intel Core i5-12400F
PC Xgear Fi5 3050 RTX 3050
PC Xgear Fi5 3050 16GB DDR4
PC Xgear Fi5 3050 250GB NVMe
PC Xgear Fi5 3050 B760M
PC Xgear Fi5 3050 550W

PC Xgear Pro5 3060

Bảo hành chính hãng
17.990.000 ₫ 25.990.000 ₫
PC Xgear Pro5 3060 Intel Core i5-12400F
PC Xgear Pro5 3060 RTX 3060 12G
PC Xgear Pro5 3060 16GB DDR4
PC Xgear Pro5 3060 250GB NVMe
PC Xgear Pro5 3060 B760M
PC Xgear Pro5 3060 650W

PC Xgear UD5 3060

Bảo hành chính hãng
18.190.000 ₫ 23.990.000 ₫
PC Xgear UD5 3060 Core i5-12400F
PC Xgear UD5 3060 RTX 3060
PC Xgear UD5 3060 16GB DDR4
PC Xgear UD5 3060 250GB NVMe
PC Xgear UD5 3060 B760M
PC Xgear UD5 3060 650W

PC Xgear FA5 406T

Bảo hành chính hãng
18.190.000 ₫ 24.990.000 ₫
PC Xgear FA5 406T Ryzen 5 5500
PC Xgear FA5 406T RTX 4060 Ti
PC Xgear FA5 406T 16GB DDR4
PC Xgear FA5 406T 250GB NVMe
PC Xgear FA5 406T B450M
PC Xgear FA5 406T 650W

PC Xgear Prime i5 3060

Bảo hành chính hãng
18.490.000 ₫ 24.990.000 ₫
PC Xgear Prime i5 3060 Core i5-12400F
PC Xgear Prime i5 3060 RTX 3060 8G
PC Xgear Prime i5 3060 16GB DDR4
PC Xgear Prime i5 3060 250GB NVMe
PC Xgear Prime i5 3060 B760M
PC Xgear Prime i5 3060 550W

PC Xgear Pro5 Wifi 4060

Bảo hành chính hãng
18.590.000 ₫ 27.990.000 ₫
PC Xgear Pro5 Wifi 4060 Intel Core i5-12400F
PC Xgear Pro5 Wifi 4060 RTX 4060 8G
PC Xgear Pro5 Wifi 4060 16GB DDR4
PC Xgear Pro5 Wifi 4060 250GB NVMe
PC Xgear Pro5 Wifi 4060 B660M Wifi
PC Xgear Pro5 Wifi 4060 550W