PC AMD

PC Xgear Office R5

Bảo hành chính hãng
7.190.000 ₫ 9.990.000 ₫
PC Xgear Office R5 Ryzen 5 5600G
PC Xgear Office R5 Radeon Onboard
PC Xgear Office R5 8GB DDR4
PC Xgear Office R5 250 GB
PC Xgear Office R5 B450M
PC Xgear Office R5 450W

PC Xgear FA1 5600G

Bảo hành chính hãng
7.490.000 ₫ 9.990.000 ₫
PC Xgear FA1 5600G AMD Ryzen 5 5600G
PC Xgear FA1 5600G Radeon Onboard
PC Xgear FA1 5600G 16GB DDR4
PC Xgear FA1 5600G 250GB NVMe
PC Xgear FA1 5600G B450M
PC Xgear FA1 5600G 450W

PC Xgear Office R7

Bảo hành chính hãng
8.790.000 ₫ 15.990.000 ₫
PC Xgear Office R7 Ryzen 7 5700G
PC Xgear Office R7 Radeon Onboard
PC Xgear Office R7 8GB DDR4
PC Xgear Office R7 250GB
PC Xgear Office R7 B450M
PC Xgear Office R7 450W

PC Xgear FA1 1650

Bảo hành chính hãng
10.590.000 ₫ 13.990.000 ₫
PC Xgear FA1 1650 AMD Ryzen 5 5500
PC Xgear FA1 1650 GTX 1650 D6
PC Xgear FA1 1650 16GB DDR4
PC Xgear FA1 1650 250GB NVMe
PC Xgear FA1 1650 B450M
PC Xgear FA1 1650 450W

PC Xgear FA3 166s

Bảo hành chính hãng
11.790.000 ₫ 14.990.000 ₫
PC Xgear FA3 166s Ryzen 5 5500
PC Xgear FA3 166s GTX 1660 Super
PC Xgear FA3 166s 16GB DDR4
PC Xgear FA3 166s 250GB NVMe
PC Xgear FA3 166s B450M
PC Xgear FA3 166s 550W

PC Xgear FA5 6600

Bảo hành chính hãng
11.890.000 ₫ 19.990.000 ₫
PC Xgear FA5 6600 Ryzen 5 5500
PC Xgear FA5 6600 RX 6600 8G
PC Xgear FA5 6600 16GB DDR4
PC Xgear FA5 6600 250GB NVMe
PC Xgear FA5 6600 B450M
PC Xgear FA5 6600 550W

PC Xgear Prime A5 6600

Bảo hành chính hãng
11.990.000 ₫ 19.990.000 ₫
PC Xgear Prime A5 6600 Ryzen 5 5500
PC Xgear Prime A5 6600 RX 6600 8G
PC Xgear Prime A5 6600 16GB DDR4
PC Xgear Prime A5 6600 250GB NVMe
PC Xgear Prime A5 6600 B450M
PC Xgear Prime A5 6600 550W

PC Xgear FA5 3050

Bảo hành chính hãng
12.990.000 ₫ 18.990.000 ₫
PC Xgear FA5 3050 Ryzen 5 5500
PC Xgear FA5 3050 RTX 3050 8G
PC Xgear FA5 3050 16GB DDR4
PC Xgear FA5 3050 250GB NVMe
PC Xgear FA5 3050 B450M
PC Xgear FA5 3050 550W

PC Xgear Prime A5 3060

Bảo hành chính hãng
14.490.000 ₫ 21.990.000 ₫
PC Xgear Prime A5 3060 Ryzen 5 5500
PC Xgear Prime A5 3060 RTX 3060 8G
PC Xgear Prime A5 3060 16GB DDR4
PC Xgear Prime A5 3060 250GB NVMe
PC Xgear Prime A5 3060 B450M
PC Xgear Prime A5 3060 550W

PC Xgear FA5 3060

Bảo hành chính hãng
14.990.000 ₫ 23.990.000 ₫
PC Xgear FA5 3060 Ryzen 5 5500
PC Xgear FA5 3060 RTX 3060
PC Xgear FA5 3060 16GB DDR4
PC Xgear FA5 3060 250GB NVMe
PC Xgear FA5 3060 B450M
PC Xgear FA5 3060 650W

PC Xgear FA5 406T

Bảo hành chính hãng
18.190.000 ₫ 24.990.000 ₫
PC Xgear FA5 406T Ryzen 5 5500
PC Xgear FA5 406T RTX 4060 Ti
PC Xgear FA5 406T 16GB DDR4
PC Xgear FA5 406T 250GB NVMe
PC Xgear FA5 406T B450M
PC Xgear FA5 406T 650W

PC Xgear A76 Wifi 6600

Bảo hành chính hãng
19.690.000 ₫ 19.990.000 ₫
PC Xgear A76 Wifi 6600 Ryzen 5 7600
PC Xgear A76 Wifi 6600 RX 6600 8G
PC Xgear A76 Wifi 6600 32GB DDR5
PC Xgear A76 Wifi 6600 250GB NVMe
PC Xgear A76 Wifi 6600 B650M
PC Xgear A76 Wifi 6600 650W

PC Xgear A76 Wifi 3060

Bảo hành chính hãng
21.890.000 ₫ 29.990.000 ₫
PC Xgear A76 Wifi 3060 Ryzen 5 7600
PC Xgear A76 Wifi 3060 RTX 3060 12G
PC Xgear A76 Wifi 3060 32GB DDR5
PC Xgear A76 Wifi 3060 250GB NVMe
PC Xgear A76 Wifi 3060 B650M
PC Xgear A76 Wifi 3060 750W

PC Xgear FA5 4070

Bảo hành chính hãng
22.990.000 ₫ 29.990.000 ₫
PC Xgear FA5 4070 Ryzen 5 5500
PC Xgear FA5 4070 RTX 4070
PC Xgear FA5 4070 16GB DDR4
PC Xgear FA5 4070 250GB NVMe
PC Xgear FA5 4070 B450M
PC Xgear FA5 4070 650W

PC Xgear FA9 Wifi 407T

Bảo hành chính hãng
50.490.000 ₫ 55.990.000 ₫
PC Xgear FA9 Wifi 407T Ryzen 9 7900X
PC Xgear FA9 Wifi 407T RTX 4070 Ti
PC Xgear FA9 Wifi 407T 32GB DDR5
PC Xgear FA9 Wifi 407T 500GB NVMe
PC Xgear FA9 Wifi 407T B650M
PC Xgear FA9 Wifi 407T 850W

PC Xgear FA9 Wifi 4090

Bảo hành chính hãng
69.490.000 ₫ 94.990.000 ₫
PC Xgear FA9 Wifi 4090 Ryzen 9 7900X
PC Xgear FA9 Wifi 4090 RTX 4090
PC Xgear FA9 Wifi 4090 32GB DDR5
PC Xgear FA9 Wifi 4090 500GB NVMe
PC Xgear FA9 Wifi 4090 B650M
PC Xgear FA9 Wifi 4090 1000W