PC Asus

PC Xgear Prime A5 6600

Bảo hành chính hãng
11.990.000 ₫ 19.990.000 ₫
PC Xgear Prime A5 6600 Ryzen 5 5500
PC Xgear Prime A5 6600 RX 6600 8G
PC Xgear Prime A5 6600 16GB DDR4
PC Xgear Prime A5 6600 250GB NVMe
PC Xgear Prime A5 6600 B450M
PC Xgear Prime A5 6600 550W

PC Xgear Prime A5 3060

Bảo hành chính hãng
14.490.000 ₫ 21.990.000 ₫
PC Xgear Prime A5 3060 Ryzen 5 5500
PC Xgear Prime A5 3060 RTX 3060 8G
PC Xgear Prime A5 3060 16GB DDR4
PC Xgear Prime A5 3060 250GB NVMe
PC Xgear Prime A5 3060 B450M
PC Xgear Prime A5 3060 550W

PC Xgear Prime i5 3060

Bảo hành chính hãng
18.490.000 ₫ 24.990.000 ₫
PC Xgear Prime i5 3060 Core i5-12400F
PC Xgear Prime i5 3060 RTX 3060 8G
PC Xgear Prime i5 3060 16GB DDR4
PC Xgear Prime i5 3060 250GB NVMe
PC Xgear Prime i5 3060 B760M
PC Xgear Prime i5 3060 550W

PC Xgear TUF i5 3060

Bảo hành chính hãng
20.790.000 ₫ 27.990.000 ₫
PC Xgear TUF i5 3060 Core i5-13400F
PC Xgear TUF i5 3060 RTX 3060 12G
PC Xgear TUF i5 3060 16GB DDR4
PC Xgear TUF i5 3060 250GB NVMe
PC Xgear TUF i5 3060 B760M
PC Xgear TUF i5 3060 650W

PC Xgear Prime i5 406T

Bảo hành chính hãng
22.590.000 ₫ 27.990.000 ₫
PC Xgear Prime i5 406T Core i5-12400F
PC Xgear Prime i5 406T RTX 4060 Ti 8G
PC Xgear Prime i5 406T 16GB DDR4
PC Xgear Prime i5 406T 250GB NVMe
PC Xgear Prime i5 406T B760M
PC Xgear Prime i5 406T 550W

PC Xgear TUF i5 406T

Bảo hành chính hãng
25.590.000 ₫ 35.990.000 ₫
PC Xgear TUF i5 406T Core i5-13400F
PC Xgear TUF i5 406T RTX 4060 Ti 8G
PC Xgear TUF i5 406T 16GB DDR4
PC Xgear TUF i5 406T 250GB NVMe
PC Xgear TUF i5 406T B760M
PC Xgear TUF i5 406T 650W

PC Xgear TUF i5 4070

Bảo hành chính hãng
31.290.000 ₫ 37.990.000 ₫
PC Xgear TUF i5 4070 Core i5-13400F
PC Xgear TUF i5 4070 RTX 4070 12G
PC Xgear TUF i5 4070 16GB DDR4
PC Xgear TUF i5 4070 250GB NVMe
PC Xgear TUF i5 4070 B760M
PC Xgear TUF i5 4070 650W

PC Xgear TUF i7 407T

Bảo hành chính hãng
45.990.000 ₫ 47.990.000 ₫
PC Xgear TUF i7 407T Core i7-13700F
PC Xgear TUF i7 407T RTX 4070 Ti 12G
PC Xgear TUF i7 407T 16GB DDR4
PC Xgear TUF i7 407T 500GB NVMe
PC Xgear TUF i7 407T B760M
PC Xgear TUF i7 407T 850W