PC Gaming

PC Xgear FA1 5600G

Bảo hành chính hãng
7.490.000 ₫ 9.990.000 ₫
PC Xgear FA1 5600G AMD Ryzen 5 5600G
PC Xgear FA1 5600G Radeon Onboard
PC Xgear FA1 5600G 16GB DDR4
PC Xgear FA1 5600G 250GB NVMe
PC Xgear FA1 5600G B450M
PC Xgear FA1 5600G 450W

PC Xgear Fi3 1650

Bảo hành chính hãng
10.190.000 ₫ 13.990.000 ₫
PC Xgear Fi3 1650 Intel Core i3-12100F
PC Xgear Fi3 1650 GTX 1650 D6
PC Xgear Fi3 1650 16GB DDR4
PC Xgear Fi3 1650 250GB NVMe
PC Xgear Fi3 1650 H610M
PC Xgear Fi3 1650 450W

PC Xgear FA1 1650

Bảo hành chính hãng
10.590.000 ₫ 13.990.000 ₫
PC Xgear FA1 1650 AMD Ryzen 5 5500
PC Xgear FA1 1650 GTX 1650 D6
PC Xgear FA1 1650 16GB DDR4
PC Xgear FA1 1650 250GB NVMe
PC Xgear FA1 1650 B450M
PC Xgear FA1 1650 450W

PC Xgear Fi3 166s

Bảo hành chính hãng
11.690.000 ₫ 19.990.000 ₫
PC Xgear Fi3 166s Core i3-12100F
PC Xgear Fi3 166s GTX 1660 Super
PC Xgear Fi3 166s 16GB DDR4
PC Xgear Fi3 166s 250GB NVMe
PC Xgear Fi3 166s H610M
PC Xgear Fi3 166s 550W

PC Xgear Fi5 1650

Bảo hành chính hãng
11.790.000 ₫ 15.490.000 ₫
PC Xgear Fi5 1650 Intel Core i5-12400F
PC Xgear Fi5 1650 GTX 1650 4GB DDR6
PC Xgear Fi5 1650 16GB DDR4
PC Xgear Fi5 1650 250GB NVMe
PC Xgear Fi5 1650 H610M
PC Xgear Fi5 1650 450W

PC Xgear UD3 6600

Bảo hành chính hãng
11.790.000 ₫ 16.990.000 ₫
PC Xgear UD3 6600 Intel Core i3-12100F
PC Xgear UD3 6600 RX 6600 8G
PC Xgear UD3 6600 16GB DDR4
PC Xgear UD3 6600 250GB NVMe
PC Xgear UD3 6600 H610M
PC Xgear UD3 6600 550W

PC Xgear FA3 166s

Bảo hành chính hãng
11.790.000 ₫ 14.990.000 ₫
PC Xgear FA3 166s Ryzen 5 5500
PC Xgear FA3 166s GTX 1660 Super
PC Xgear FA3 166s 16GB DDR4
PC Xgear FA3 166s 250GB NVMe
PC Xgear FA3 166s B450M
PC Xgear FA3 166s 550W

PC Xgear FA5 6600

Bảo hành chính hãng
11.890.000 ₫ 19.990.000 ₫
PC Xgear FA5 6600 Ryzen 5 5500
PC Xgear FA5 6600 RX 6600 8G
PC Xgear FA5 6600 16GB DDR4
PC Xgear FA5 6600 250GB NVMe
PC Xgear FA5 6600 B450M
PC Xgear FA5 6600 550W

PC Xgear Prime A5 6600

Bảo hành chính hãng
11.990.000 ₫ 19.990.000 ₫
PC Xgear Prime A5 6600 Ryzen 5 5500
PC Xgear Prime A5 6600 RX 6600 8G
PC Xgear Prime A5 6600 16GB DDR4
PC Xgear Prime A5 6600 250GB NVMe
PC Xgear Prime A5 6600 B450M
PC Xgear Prime A5 6600 550W

PC Xgear FA5 3050

Bảo hành chính hãng
12.990.000 ₫ 18.990.000 ₫
PC Xgear FA5 3050 Ryzen 5 5500
PC Xgear FA5 3050 RTX 3050 8G
PC Xgear FA5 3050 16GB DDR4
PC Xgear FA5 3050 250GB NVMe
PC Xgear FA5 3050 B450M
PC Xgear FA5 3050 550W

PC Xgear Fi5 166s

Bảo hành chính hãng
13.190.000 ₫ 20.990.000 ₫
PC Xgear Fi5 166s Core i5-12400F
PC Xgear Fi5 166s GTX 1660 Super
PC Xgear Fi5 166s 16GB DDR4
PC Xgear Fi5 166s 250GB NVMe
PC Xgear Fi5 166s H610M
PC Xgear Fi5 166s 550W

PC Xgear UD5 6600

Bảo hành chính hãng
14.290.000 ₫ 24.990.000 ₫
PC Xgear UD5 6600 Intel Core i5-12400F
PC Xgear UD5 6600 RX 6600 8G
PC Xgear UD5 6600 16GB DDR4
PC Xgear UD5 6600 250GB NVMe
PC Xgear UD5 6600 B760M
PC Xgear UD5 6600 550W

PC Xgear Prime A5 3060

Bảo hành chính hãng
14.490.000 ₫ 21.990.000 ₫
PC Xgear Prime A5 3060 Ryzen 5 5500
PC Xgear Prime A5 3060 RTX 3060 8G
PC Xgear Prime A5 3060 16GB DDR4
PC Xgear Prime A5 3060 250GB NVMe
PC Xgear Prime A5 3060 B450M
PC Xgear Prime A5 3060 550W

PC Xgear FA5 3060

Bảo hành chính hãng
14.990.000 ₫ 23.990.000 ₫
PC Xgear FA5 3060 Ryzen 5 5500
PC Xgear FA5 3060 RTX 3060
PC Xgear FA5 3060 16GB DDR4
PC Xgear FA5 3060 250GB NVMe
PC Xgear FA5 3060 B450M
PC Xgear FA5 3060 650W

PC Xgear Pro5 3050

Bảo hành chính hãng
15.390.000 ₫ 21.990.000 ₫
PC Xgear Pro5 3050 Intel Core i5-12400F
PC Xgear Pro5 3050 RTX 3050 8G
PC Xgear Pro5 3050 16GB DDR4
PC Xgear Pro5 3050 250GB NVMe
PC Xgear Pro5 3050 B760M
PC Xgear Pro5 3050 550W

PC Xgear Fi5 3050

Bảo hành chính hãng
15.890.000 ₫ 17.990.000 ₫
PC Xgear Fi5 3050 Intel Core i5-12400F
PC Xgear Fi5 3050 RTX 3050
PC Xgear Fi5 3050 16GB DDR4
PC Xgear Fi5 3050 250GB NVMe
PC Xgear Fi5 3050 B760M
PC Xgear Fi5 3050 550W

PC Xgear Pro5 3060

Bảo hành chính hãng
17.990.000 ₫ 25.990.000 ₫
PC Xgear Pro5 3060 Intel Core i5-12400F
PC Xgear Pro5 3060 RTX 3060 12G
PC Xgear Pro5 3060 16GB DDR4
PC Xgear Pro5 3060 250GB NVMe
PC Xgear Pro5 3060 B760M
PC Xgear Pro5 3060 650W

PC Xgear UD5 3060

Bảo hành chính hãng
18.190.000 ₫ 23.990.000 ₫
PC Xgear UD5 3060 Core i5-12400F
PC Xgear UD5 3060 RTX 3060
PC Xgear UD5 3060 16GB DDR4
PC Xgear UD5 3060 250GB NVMe
PC Xgear UD5 3060 B760M
PC Xgear UD5 3060 650W

PC Xgear FA5 406T

Bảo hành chính hãng
18.190.000 ₫ 24.990.000 ₫
PC Xgear FA5 406T Ryzen 5 5500
PC Xgear FA5 406T RTX 4060 Ti
PC Xgear FA5 406T 16GB DDR4
PC Xgear FA5 406T 250GB NVMe
PC Xgear FA5 406T B450M
PC Xgear FA5 406T 650W

PC Xgear Prime i5 3060

Bảo hành chính hãng
18.490.000 ₫ 24.990.000 ₫
PC Xgear Prime i5 3060 Core i5-12400F
PC Xgear Prime i5 3060 RTX 3060 8G
PC Xgear Prime i5 3060 16GB DDR4
PC Xgear Prime i5 3060 250GB NVMe
PC Xgear Prime i5 3060 B760M
PC Xgear Prime i5 3060 550W

PC Xgear Pro5 Wifi 4060

Bảo hành chính hãng
18.590.000 ₫ 27.990.000 ₫
PC Xgear Pro5 Wifi 4060 Intel Core i5-12400F
PC Xgear Pro5 Wifi 4060 RTX 4060 8G
PC Xgear Pro5 Wifi 4060 16GB DDR4
PC Xgear Pro5 Wifi 4060 250GB NVMe
PC Xgear Pro5 Wifi 4060 B660M Wifi
PC Xgear Pro5 Wifi 4060 550W

PC Xgear A76 Wifi 6600

Bảo hành chính hãng
19.690.000 ₫ 19.990.000 ₫
PC Xgear A76 Wifi 6600 Ryzen 5 7600
PC Xgear A76 Wifi 6600 RX 6600 8G
PC Xgear A76 Wifi 6600 32GB DDR5
PC Xgear A76 Wifi 6600 250GB NVMe
PC Xgear A76 Wifi 6600 B650M
PC Xgear A76 Wifi 6600 650W

PC Xgear TUF i5 3060

Bảo hành chính hãng
20.790.000 ₫ 27.990.000 ₫
PC Xgear TUF i5 3060 Core i5-13400F
PC Xgear TUF i5 3060 RTX 3060 12G
PC Xgear TUF i5 3060 16GB DDR4
PC Xgear TUF i5 3060 250GB NVMe
PC Xgear TUF i5 3060 B760M
PC Xgear TUF i5 3060 650W

PC Xgear Pro5 Wifi 4060Ti

Bảo hành chính hãng
21.290.000 ₫ 27.990.000 ₫
PC Xgear Pro5 Wifi 4060Ti Intel Core i5-12400F
PC Xgear Pro5 Wifi 4060Ti RTX 4060 Ti 8GB
PC Xgear Pro5 Wifi 4060Ti 16GB DDR4
PC Xgear Pro5 Wifi 4060Ti 250GB NVMe
PC Xgear Pro5 Wifi 4060Ti B660M Wifi
PC Xgear Pro5 Wifi 4060Ti 550W

PC Xgear A76 Wifi 3060

Bảo hành chính hãng
21.890.000 ₫ 29.990.000 ₫
PC Xgear A76 Wifi 3060 Ryzen 5 7600
PC Xgear A76 Wifi 3060 RTX 3060 12G
PC Xgear A76 Wifi 3060 32GB DDR5
PC Xgear A76 Wifi 3060 250GB NVMe
PC Xgear A76 Wifi 3060 B650M
PC Xgear A76 Wifi 3060 750W

PC Xgear Prime i5 406T

Bảo hành chính hãng
22.590.000 ₫ 27.990.000 ₫
PC Xgear Prime i5 406T Core i5-12400F
PC Xgear Prime i5 406T RTX 4060 Ti 8G
PC Xgear Prime i5 406T 16GB DDR4
PC Xgear Prime i5 406T 250GB NVMe
PC Xgear Prime i5 406T B760M
PC Xgear Prime i5 406T 550W

PC Xgear MAG5 Wifi 4060

Bảo hành chính hãng
22.590.000 ₫ 27.990.000 ₫
PC Xgear MAG5 Wifi 4060 Intel Core i5-13400F
PC Xgear MAG5 Wifi 4060 RTX 4060 8G
PC Xgear MAG5 Wifi 4060 16GB DDR4
PC Xgear MAG5 Wifi 4060 250GB NVMe
PC Xgear MAG5 Wifi 4060 B760M Wifi
PC Xgear MAG5 Wifi 4060 650W

PC Xgear FA5 4070

Bảo hành chính hãng
22.990.000 ₫ 29.990.000 ₫
PC Xgear FA5 4070 Ryzen 5 5500
PC Xgear FA5 4070 RTX 4070
PC Xgear FA5 4070 16GB DDR4
PC Xgear FA5 4070 250GB NVMe
PC Xgear FA5 4070 B450M
PC Xgear FA5 4070 650W