PC Văn phòng

PC Xgear Office i3

Bảo hành chính hãng
7.190.000 ₫ 8.990.000 ₫
PC Xgear Office i3 Core i3-12100
PC Xgear Office i3 Intel UHD 730
PC Xgear Office i3 8GB DDR4
PC Xgear Office i3 250 GB
PC Xgear Office i3 H610M
PC Xgear Office i3 450W

PC Xgear Office R5

Bảo hành chính hãng
7.190.000 ₫ 9.990.000 ₫
PC Xgear Office R5 Ryzen 5 5600G
PC Xgear Office R5 Radeon Onboard
PC Xgear Office R5 8GB DDR4
PC Xgear Office R5 250 GB
PC Xgear Office R5 B450M
PC Xgear Office R5 450W

PC Xgear Office R7

Bảo hành chính hãng
8.790.000 ₫ 15.990.000 ₫
PC Xgear Office R7 Ryzen 7 5700G
PC Xgear Office R7 Radeon Onboard
PC Xgear Office R7 8GB DDR4
PC Xgear Office R7 250GB
PC Xgear Office R7 B450M
PC Xgear Office R7 450W

PC Xgear Office i5

Bảo hành chính hãng
8.790.000 ₫ 10.990.000 ₫
PC Xgear Office i5 Core i5-12400
PC Xgear Office i5 Intel UHD 730
PC Xgear Office i5 8GB DDR4
PC Xgear Office i5 250 GB
PC Xgear Office i5 H610M
PC Xgear Office i5 450W