Case 1st Player SP7 White – ATX (không Fan)

Giá ưu đãi đặc biệt:

1,890,000 

Số lượng: