Case Gigabyte Aorus AC300G Temperes Glass - ATX(2 Fan)

Case Gigabyte Aorus AC300G Temperes Glass – ATX(2 Fan)
Case Gigabyte Aorus AC300G Temperes Glass – ATX(2 Fan)
Case Gigabyte Aorus AC300G Temperes Glass – ATX(2 Fan)
Case Gigabyte Aorus AC300G Temperes Glass – ATX(2 Fan)
Case Gigabyte Aorus AC300G Temperes Glass – ATX(2 Fan)
Case Gigabyte Aorus AC300G Temperes Glass – ATX(2 Fan)
Case Gigabyte Aorus AC300G Temperes Glass – ATX(2 Fan)
Case Gigabyte Aorus AC300G Temperes Glass – ATX(2 Fan)
Case Gigabyte Aorus AC300G Temperes Glass – ATX(2 Fan)
Case Gigabyte Aorus AC300G Temperes Glass – ATX(2 Fan)
Case Gigabyte Aorus AC300G Temperes Glass – ATX(2 Fan)
Case Gigabyte Aorus AC300G Temperes Glass – ATX(2 Fan)
Case Gigabyte Aorus AC300G Temperes Glass – ATX(2 Fan)
Case Gigabyte Aorus AC300G Temperes Glass – ATX(2 Fan)
Case Gigabyte Aorus AC300G Temperes Glass – ATX(2 Fan)
Case Gigabyte Aorus AC300G Temperes Glass – ATX(2 Fan)

Mua ngay

2,290,000 


» Miễn phí giao hàng toàn quốc (không áp dụng LCD)
» Giao nhanh 2h chỉ 20k( nội thành HCM - HN)

Miễn phí charge thẻ

Item
Item
Item

Thông số kỹ thuật

Mô tả sản phẩm

Case Gigabyte Aorus AC300G Temperes Glass – ATX(2 Fan)

Case Gigabyte Aorus AC300G Temperes Glass – ATX(2 Fan)

RGB FUSION 2.0

With 16.7M customizable color options and numerous lighting effects, you can choose lighting effects or synchronize with other AORUS devices.

 

OPTIMAL COOLING AIRFLOW