CPU AMD Ryzen 5 5500 3.6GHz (4.2 GHz with boost) 6 core 12 threads

Giá ưu đãi đặc biệt:

2,450,000 

Số lượng: