CPU AMD Ryzen 5 5600 3.5GHz (4.4 GHz with boost) 6 core 12 threads

Giá ưu đãi đặc biệt:

3,250,000 

Số lượng: