CPU AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz (4.6 GHz with boost) 6 core 12 threads

Giá ưu đãi đặc biệt:

4,290,000 

Số lượng: