CPU AMD Ryzen 7 5700G 3.8GHz (4.8 GHz with boost) 8 core 16 threads

Giá ưu đãi đặc biệt:

5,090,000 

Số lượng: