CPU Intel Core i5-13500 2.5Ghz (up to 4.8Ghz 24MB Cache) 14 cores 20 thread (6P+8E)

Giá ưu đãi đặc biệt:

6,350,000 

Số lượng: