CPU Intel Core i5-13600K 2.6Ghz (up to 5.1Ghz 24MB Cache) 14 cores 20 thread (6P+ 8E)

Giá ưu đãi đặc biệt:

8,290,000 

Số lượng: