CPU Intel Core i7-13700 2.1Ghz (up to 5.2Ghz 30MB Cache) 16 cores 24 thread (8P+8E)

Giá ưu đãi đặc biệt:

10,190,000 

Số lượng: