CPU Intel Core i7-13700K 2.5Ghz (up to 5.4Ghz 30MB Cache) 16 cores 24 thread ( 8P + 8E)

Giá ưu đãi đặc biệt:

11,090,000 

Số lượng: