CPU Intel Core i9-13900K 3.0Ghz (up to 5.8Ghz 36MB Cache) 24 cores 32 thread ( 8P + 16E)

Giá ưu đãi đặc biệt:

15,190,000 

Số lượng: