Microphone HyperX Solocast (4P5P8AA)

Giá ưu đãi đặc biệt:

1,350,000 

Microphone HyperX Solocast (4P5P8AA) Microphone HyperX Solocast (4P5P8AA) Ghi âm cắm và chạy Nhận những bản ghi âm chất lượng với chiếc Microphone HyperX Solocast (4P5P8AA) tụ USB dễ dùng này. Loại cực cardioid ưu tiên các nguồn âm thanh trực tiếp ngay trước micrô. Ghi âm Hi-Res 24-bit/96 kHz SoloCast hỗ trợ độ sâu […]

Số lượng: