PC Xgear A76 Wifi 6600

Ryzen 5 7600 32GB RX 6600 250GB SSD NVMe
Giá ưu đãi đặc biệt:

19,690,000 

*Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính chất minh họa*

Ưu đãi thêm:

 

Số lượng: