PC Xgear Graphite Intel i9 -13900K RTX 4090 32GB 500GB NVMe SSD

Giá ưu đãi đặc biệt:

85,990,000 

Số lượng: