PC Xgear Graphite Ryzen 9 7900X RTX2060 32GB 500GB NVMe SSD

Giá ưu đãi đặc biệt:

33,990,000 

Số lượng: