PC Xgear Graphite Ryzen5 5600 RTX 2060 16GB 250GB NVMe SSD

Giá ưu đãi đặc biệt:

15,490,000 

Số lượng: