Ram Laptop Lexar 8G DDR4 3200Mhz (LD4AS008G-R3200GSST)

Giá ưu đãi đặc biệt:

440,000 

Số lượng: