Ram Laptop Samsung 16GB DDR5 Bus 4800Mhz (M425R2GA3BB0-CQKOL)

Giá ưu đãi đặc biệt:

1,690,000 

Số lượng: