VGA Nvidia Quadro RTX 4000 8GB

Giá ưu đãi đặc biệt:

21,490,000 

Số lượng: