GS Series

 • Nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • A-Z
 • Z-A
 • Mới nhất
 • Bán chạy
Laptop Gaming MSI Stealth 14 AI Studio A1VFG 050VN

47,790,000₫ 50,990,000₫

 • Ultra 7 155H Ultra 7 155H
 • 32GB DDR5 32GB DDR5
 • RTX 4060 RTX 4060
 • 14 14" UHD+ MiniLED 120Hz
Laptop Gaming MSI Stealth 15 A13VF 069VN

40,890,000₫ 49,990,000₫

 • i7 13620H i7 13620H
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • RTX 4060 RTX 4060
 • 15.6 15.6" OLED QHD 240Hz
Laptop Gaming MSI Stealth 16 Mercedes AMG A13VG 289VN

73,490,000₫ 89,990,000₫

 • i9 13900H i9 13900H
 • 32GB DDR5 32GB DDR5
 • RTX 4070 RTX 4070
 • 16 16" UHD+ OLED 60Hz
Laptop Gaming MSI Stealth 18 AI Studio A1VGG

79,990,000₫ 80,990,000₫

 • Ultra 9 185H Ultra 9 185H
 • 32GB DDR5 32GB DDR5
 • RTX 4070 RTX 4070
 • 18 18" UHD+ MiniLED 120Hz
Laptop Gaming MSI Stealth GS77 12UH 075VN

63,990,000₫ 89,990,000₫

 • i9 12900HX i9 12900HX
 • 32GB DDR5 32GB DDR5
 • RTX 3080 RTX 3080
 • 17.3 17.3" QHD 240Hz
Laptop MSI Stealth 16 Studio A13VG 057VN

67,990,000₫ 83,990,000₫

 • i9 13900H i9 13900H
 • 32GB DDR5 32GB DDR5
 • RTX 4070 RTX 4070
 • 16 16" UHD+ 120Hz

Đăng kí nhận tin