GF Series

 • Nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • A-Z
 • Z-A
 • Mới nhất
 • Bán chạy
Laptop Gaming MSI Sword 16 HX B14VFKG 045VN

39,990,000₫ 49,987,500₫

 • i7 14700HX i7 14700HX
 • 8GB DDR5 8GB DDR5
 • RTX 4060 RTX 4060
 • 16 16" QHD+ 240Hz
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VGK 1211VN

37,690,000₫ 48,112,500₫

 • i7 13620H i7 13620H
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • RTX 4070 RTX 4070
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 AI A1VE 053VN

29,890,000₫ 38,737,500₫

 • Ultra 7 155H Ultra 7 155H
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • RTX 4050 RTX 4050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VFK 676VN

27,990,000₫ 35,487,500₫

 • i7 13620H i7 13620H
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • RTX 4060 RTX 4060
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming MSI Katana A15 AI B8VE 402VN

27,890,000₫ 36,237,500₫

 • R7 8840H R7 8840H
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • RTX 4050 RTX 4050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF 267VN

23,990,000₫

 • i7 12650H i7 12650H
 • 8GB DDR5 8GB DDR5
 • RTX 4060 RTX 4060
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN

25,990,000₫ 32,487,500₫

 • i7 13620H i7 13620H
 • 8GB DDR5 8GB DDR5
 • RTX 4050 RTX 4050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming MSI Crosshair 15 B12UEZ 620VN

24,990,000₫ 42,990,000₫

 • i7 12700H i7 12700H
 • 16GB DDR4 16GB DDR4
 • RTX 3060 RTX 3060
 • 15.6 15.6" QHD 165Hz
Laptop Gaming MSI GF63 Thin A15 B7VE 023VN

23,990,000₫ 29,987,500₫

 • R5 7535HS R5 7535HS
 • 8GB DDR5 8GB DDR5
 • RTX 4050 RTX 4050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 240VN

22,290,000₫ 28,112,500₫

 • i7 12650H i7 12650H
 • 8GB DDR5 8GB DDR5
 • RTX 4050 RTX 4050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 412VN

20,890,000₫ 26,112,500₫

 • i5 12450H i5 12450H
 • 8GB DDR5 8GB DDR5
 • RTX 4050 RTX 4050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A13UC 861VN

20,890,000₫ 27,487,500₫

 • i5 13420H i5 13420H
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • RTX 3050 RTX 3050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UC 887VN

18,990,000₫ 24,362,500₫

 • i7 12650H i7 12650H
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • RTX 3050 RTX 3050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12VE 460VN

18,590,000₫ 26,112,500₫

 • i5 12450H i5 12450H
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • RTX 4050 RTX 4050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming MSI GF63 Thin A15 B7UCX 020VN

18,990,000₫ 23,737,500₫

 • R5 7535HS R5 7535HS
 • 8GB DDR5 8GB DDR5
 • RTX 2050 RTX 2050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UC 621VN

17,990,000₫ 22,862,500₫

 • i5 12450H i5 12450H
 • 8GB DDR5 8GB DDR5
 • RTX 3050 RTX 3050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN

15,999,000₫

 • i5 12450H i5 12450H
 • 8GB DDR5 8GB DDR5
 • RTX 2050 RTX 2050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UCX 841VN

14,990,000₫ 19,362,500₫

 • i5 12450H i5 12450H
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • RTX 2050 RTX 2050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz

Đăng kí nhận tin