TUF Series

 • Nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • A-Z
 • Z-A
 • Mới nhất
 • Bán chạy
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA506NF HN005W

16,890,000₫ 24,987,500₫

 • R5 7535HS R5 7535HS
 • 8GB DDR5 8GB DDR5
 • RTX 2050 RTX 2050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU LP031W

23,290,000₫ 31,987,500₫

 • R7 7735HS R7 7735HS
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • RTX 4050 RTX 4050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU LP034W

22,190,000₫ 30,487,500₫

 • R7 7735HS R7 7735HS
 • 8GB DDR5 8GB DDR5
 • RTX 4050 RTX 4050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU LP045W

23,790,000₫ 32,487,500₫

 • R7 7735HS R7 7735HS
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • RTX 4050 RTX 4050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU LP131W

22,390,000₫ 30,987,500₫

 • R5 7535HS R5 7535HS
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • RTX 4050 RTX 4050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NV LP046W

26,490,000₫ 33,112,500₫

 • R7 7735HS R7 7735HS
 • 8GB DDR5 8GB DDR5
 • RTX 4060 RTX 4060
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NV LP061W

28,190,000₫ 35,987,500₫

 • R7 7735HS R7 7735HS
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • RTX 4060 RTX 4060
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507XI LP420W

37,990,000₫ 43,990,000₫

 • R9 7940HS R9 7940HS
 • 8GB DDR5 8GB DDR5
 • RTX 4070 RTX 4070
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF A16 FA617NS N3486W

22,290,000₫ 32,990,000₫

 • R7 7735HS R7 7735HS
 • 8GB DDR5 8GB DDR5
 • RX7600S RX7600S
 • 16 16" FHD+ 165Hz
Laptop Gaming Asus TUF A16 FA617NSR N3016W

30,490,000₫ 38,112,500₫

 • R7 7435HS R7 7435HS
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • RX7600S RX7600S
 • 15.6 15.6" FHD+ 165Hz
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HE HN377W

18,290,000₫ 23,737,500₫

 • i7 11800H i7 11800H
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • RTX 3050Ti RTX 3050Ti
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF HN014W

15,790,000₫ 19,987,500₫

 • i5 11400H i5 11400H
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • RTX 2050 RTX 2050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF HN078W

16,890,000₫ 26,237,500₫

 • i5 11260H i5 11260H
 • 16GB DDR4 16GB DDR4
 • RTX 2050 RTX 2050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507VI LP067W

45,990,000₫ 57,487,500₫

 • i7 13620H i7 13620H
 • 32GB DDR5 32GB DDR5
 • RTX 4070 RTX 4070
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507VI LP088W

45,990,000₫ 57,487,500₫

 • i7 13620H i7 13620H
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • RTX 4070 RTX 4070
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507VU LP198W

26,890,000₫ 34,737,500₫

 • i7 13620H i7 13620H
 • 8GB DDR5 8GB DDR5
 • RTX 4050 RTX 4050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507VV LP157W

29,790,000₫ 37,487,500₫

 • i7 13620H i7 13620H
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • RTX 4060 RTX 4060
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507VV4 LP382W

32,390,000₫ 43,737,500₫

 • i9 13900H i9 13900H
 • 16GB DDR4 16GB DDR4
 • RTX 4060 RTX 4060
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4 HN074W

18,290,000₫ 23,237,500₫

 • i5 12500H i5 12500H
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • RTX 3050 RTX 3050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4 HN099W

20,690,000₫ 28,737,500₫

 • i7 12700H i7 12700H
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • RTX 3050 RTX 3050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4 HN229W

20,490,000₫ 25,612,500₫

 • i5 12500H i5 12500H
 • 16GB DDR4 16GB DDR4
 • RTX 3050 RTX 3050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4 LP040W

25,890,000₫ 33,737,500₫

 • i7 12700H i7 12700H
 • 16GB DDR4 16GB DDR4
 • RTX 4050 RTX 4050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4 LP054W

25,890,000₫ 33,737,500₫

 • i7 12700H i7 12700H
 • 16GB DDR4 16GB DDR4
 • RTX 4050 RTX 4050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4 LP041W

27,790,000₫ 34,737,500₫

 • i7 12700H i7 12700H
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • RTX 4060 RTX 4060
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4 LP042W

28,290,000₫ 35,862,500₫

 • i7 12700H i7 12700H
 • 16GB DDR4 16GB DDR4
 • RTX 4060 RTX 4060
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz

Đăng kí nhận tin