TUF Series

 • Nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • A-Z
 • Z-A
 • Mới nhất
 • Bán chạy
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF HN014W i5 11400H/8GB/512GB/15.6 F 144Hz/RTX2050 4GB/Win11

15,480,000₫ 19,987,500₫

 • i5 11400H i5 11400H
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • RTX 2050 RTX 2050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA506NF HN005W R5 7535HS/8GB/512GB/15.6 F 144Hz/RTX2050 4GB/Win11

16,490,000₫ 24,990,000₫

 • R5 7535HS R5 7535HS
 • 8GB DDR5 8GB DDR5
 • RTX 2050 RTX 2050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Asus TUF Gaming A15 FA506NC HN011W R5 7535HS/8GG/512GB/15.6 F 144Hz/RTX3050 4GB/Win11

17,990,000₫ 26,290,000₫

 • R5 7535HS R5 7535HS
 • 8GB DDR5 8GB DDR5
 • RTX 3050 RTX 3050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HE HN377W i7 11800H/8GB/512GB/15.6"F 144Hz/RTX3050Ti 4GB/Win11

18,290,000₫ 23,737,500₫

 • i7 11800H i7 11800H
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • RTX 3050Ti RTX 3050Ti
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4 HN074W i5 12500H/8GB/512GB/15.6F 144Hz/RTX3050 4GB/Win11

19,190,000₫ 23,290,000₫

 • i5 12500H i5 12500H
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • RTX 3050 RTX 3050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Asus TUF Gaming A15 FA506NC HN031W R5 7535HS/16GB /1TB/15.6F 144Hz/RTX3050 4GB/Win11

19,190,000₫ 25,990,000₫

 • R5 7535HS R5 7535HS
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • RTX 3050 RTX 3050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4 HN099W i7 12700H/8GB/512GB/15.6F 144Hz/RTX3050 4GB/Win11

20,390,000₫ 28,737,500₫

 • i7 12700H i7 12700H
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • RTX 3050 RTX 3050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4 HN229W i5 12500H/16GB/512GB/15.6F/RTX3050 4GB/Win11

20,490,000₫ 25,612,500₫

 • i5 12500H i5 12500H
 • 16GB DDR4 16GB DDR4
 • RTX 3050 RTX 3050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA506NFR HN075W R7 7435HS/16GB /512GB/15.6F 144Hz/RTX2050 4GB/Mouse/Win11

20,990,000₫ 25,990,000₫

 • R7 7435HS R7 7435HS
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • RTX 2050 RTX 2050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU LP034W R5 7735HS/8GB/512GB/15.6"F 144Hz/RTX4050 6GB/Win11

21,480,000₫ 30,487,500₫

 • R7 7735HS R7 7735HS
 • 8GB DDR5 8GB DDR5
 • RTX 4050 RTX 4050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF A16 FA617NS N3486W R5 7735HS/8GB/512GB/16F 165Hz/RadeonRX 7600S/Win11

21,990,000₫ 32,990,000₫

 • R7 7735HS R7 7735HS
 • 8GB DDR5 8GB DDR5
 • RX7600S RX7600S
 • 16 16" FHD+ 165Hz
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU LP031W R5 7735HS/16GB/512GB/15.6F 144Hz/RTX4050 6GB/Win11
 • +1 màu sắc

23,490,000₫ 31,987,500₫

 • R7 7735HS R7 7735HS
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • RTX 4050 RTX 4050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU LP045W R7 7735HS/166GB/512GB/15.6"F 144Hz/RTX4050 6GB/Win11

23,790,000₫ 32,487,500₫

 • R7 7735HS R7 7735HS
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • RTX 4050 RTX 4050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU LP131W R5 7535HS/16GB/1TB/15.6 F 144Hz/RTX4050 6GB/Win11

24,390,000₫ 30,590,000₫

 • R5 7535HS R5 7535HS
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • RTX 4050 RTX 4050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop ASUS TUF Gaming A15 FA507NV LP110W R5 7535HS /16GB/512GB/15.6 F 144Hz/RTX4060 8GB/Win11

24,990,000₫ 30,490,000₫

 • R5 7535HS R5 7535HS
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • RTX 4060 RTX 4060
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4 LP040W i7 12700H/16GB/512GB/15.6 F 144Hz/RTX4050 6GB/Win11

25,690,000₫ 33,737,500₫

 • i7 12700H i7 12700H
 • 16GB DDR4 16GB DDR4
 • RTX 4050 RTX 4050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus A15 FA507NU LP070W R7 7735HS/16GB/1TB/15.6 F 144Hz/RTX4050 6GB/Win11

25,990,000₫ 28,990,000₫

 • R7 7735HS R7 7735HS
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • RTX 4050 RTX 4050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4 LP054W i7 12700H/16GB/512GB/15.6 F 144Hz/RTX4050 6GB/Win11

25,990,000₫ 33,737,500₫

 • i7 12700H i7 12700H
 • 16GB DDR4 16GB DDR4
 • RTX 4050 RTX 4050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NV LP046W R7 7735HS/8GB/512GB/15.6 F 144Hz/RTX4060 8GB/Win11

26,990,000₫ 34,990,000₫

 • R7 7735HS R7 7735HS
 • 8GB DDR5 8GB DDR5
 • RTX 4060 RTX 4060
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507VU LP198W i7 13620H/8GB/512GB/15.6 F 144Hz/RTX4050 6GB/Win11

27,390,000₫ 34,690,000₫

 • i7 13620H i7 13620H
 • 8GB DDR5 8GB DDR5
 • RTX 4050 RTX 4050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NV LP061W R7 7735HS/16GB/512GB/15.6F 144Hz/RTX4060 8GB/Win11

27,390,000₫ 35,890,000₫

 • R7 7735HS R7 7735HS
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • RTX 4060 RTX 4060
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4 LP042W i7 12700H/16GB/512GB/15.6 F 144Hz/RTX4060 8GB/Win11

27,990,000₫ 35,890,000₫

 • i7 12700H i7 12700H
 • 16GB DDR4 16GB DDR4
 • RTX 4060 RTX 4060
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NVR LP091W R7 7435HS/16GB/512GB/15.6F 144Hz/RTX4060 8GB/Win11

28,890,000₫ 35,990,000₫

 • R7 7435HS R7 7435HS
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • Geforce RTX 4060 8GB Geforce RTX 4060 8GB
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507VV LP157W i7 13620H/16GB/512GB/15.6 F 144Hz/RTX4060 8GB/Win11

29,890,000₫ 37,487,500₫

 • i7 13620H i7 13620H
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • RTX 4060 RTX 4060
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NVR LP007W R7 7435HS/16GB/512GB/15.6"F 144Hz/RTX4060 8GB/Win11
 • +1 màu sắc

30,490,000₫

 • R7 7435HS R7 7435HS
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • Geforce RTX 4060 8GB Geforce RTX 4060 8GB
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507VU LP315W i7 13620H/16GB/512GB/15.6F 144Hz/RTX4050 6GB/Win11
 • +1 màu sắc

30,890,000₫ 37,990,000₫

 • i7 13620H i7 13620H
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • RTX 4050 RTX 4050
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507UV LP090W R9 8940H/16GB/512GB/15.6"F 144Hz/RTX4060 8GB/Win11

31,990,000₫ 39,990,000₫

 • R9 8940H R9 8940H
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • RTX 4060 RTX 4060
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507VV4 LP382W i9 13900H/16GB /512GB/15.6"F 144Hz/RTX4060 8GB/Win11

32,390,000₫ 43,737,500₫

 • i9 13900H i9 13900H
 • 16GB DDR4 16GB DDR4
 • RTX 4060 RTX 4060
 • 15.6 15.6" FHD 144Hz

Đăng kí nhận tin

Hotline
(028) 7108 1881 (9h - 20h)
Messenger
Chat Messenger (9h - 20h)
Zalo
Chat Zalo (9h - 20h)

Chi tiết thông số kỹ thuật

Thông tin hàng hóa
 • Thương hiệu:  
  Apple
 • Xuất xứ:  
  Trung Quốc
 • Thời điểm ra mắt:  
  09/2022
 • Thời gian bảo hành (tháng):  
  12
 • Hướng dẫn bảo quản:  
  Để nơi khô ráo, nhẹ tay, dễ vỡ.
 • Hướng dẫn sử dụng:  
  Xem trong sách hướng dẫn sử dụng
Thiết kế & Trọng lượng
Kích thước 160.8 x 78.1 x 7.8 mm
Trọng lượng sản phẩm 203 g