PC CPU AMD

 • Nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • A-Z
 • Z-A
 • Mới nhất
 • Bán chạy
PC Gaming Xr5

7,530,000₫ 8,990,000₫

 • R5 5600 R5 5600
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • 256GB SSD 256GB SSD
 • None None
PC Gaming Xr5 Plus

10,350,000₫ 11,990,000₫

 • R5 5500 R5 5500
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • 256GB SSD 256GB SSD
 • GTX 1650 GTX 1650
PC Gaming Xr5 Pro

13,370,000₫ 14,990,000₫

 • R5 5500 R5 5500
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • 256GB SSD 256GB SSD
 • RX 6650XT RX 6650XT
PC Gaming Xr5 Super

15,070,000₫ 16,990,000₫

 • R5 5500 R5 5500
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • 256GB SSD 256GB SSD
 • RTX 3060 RTX 3060
PC Gaming Xr5 Ultra

15,910,000₫ 20,190,000₫

 • R5 5600 R5 5600
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • 256GB SSD 256GB SSD
 • RTX 3060 RTX 3060
PC Xgear A76 6650XT

18,690,000₫ 23,362,500₫

 • Ryzen 5 7600X Ryzen 5 7600X
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • 250GB NVMe 250GB NVMe
 • RX 6650XT 8G RX 6650XT 8G

Đăng kí nhận tin