PC Gaming

 • Nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • A-Z
 • Z-A
 • Mới nhất
 • Bán chạy
PC Gaming ICE i5

25,690,000₫ 35,000,000₫

 • i5 13400F i5 13400F
 • 16GB DDR4 16GB DDR4
 • 500GB SSD 500GB SSD
 • RTX 4060 RTX 4060
PC Gaming ICE i5 Plus

31,690,000₫ 35,990,000₫

 • i5 13400F i5 13400F
 • 16GB DDR4 16GB DDR4
 • 500GB SSD 500GB SSD
 • RTX 4060 Ti RTX 4060 Ti
PC Gaming ICE i5 Plus D5

33,790,000₫ 45,000,000₫

 • i5 13400F i5 13400F
 • 32GB DDR5 32GB DDR5
 • 500GB SSD 500GB SSD
 • RTX 4060 Ti RTX 4060 Ti
PC Gaming ICE i7 Plus

42,990,000₫

 • i7 14700F i7 14700F
 • 32GB DDR5 32GB DDR5
 • 1TB SSD 1TB SSD
 • RTX 4070 RTX 4070
PC Gaming XGEAR PRO

52,120,000₫ 69,990,000₫

 • i7 13700 i7 13700
 • 32GB DDR5 32GB DDR5
 • 1TB SSD 1TB SSD
 • RTX 4070 Super RTX 4070 Super
PC Gaming XGEAR Super

66,470,000₫

 • i9 14900F i9 14900F
 • 32GB DDR5 32GB DDR5
 • 1TB SSD 1TB SSD
 • RTX 4070 Ti Super RTX 4070 Ti Super
PC Gaming XGEAR Super Ultra

67,270,000₫ 81,000,000₫

 • 19 14900K 19 14900K
 • 32GB DDR5 32GB DDR5
 • 1TB SSD 1TB SSD
 • RTX 4070 Ti Super RTX 4070 Ti Super
PC Gaming XGEAR Ultra

64,059,000₫ 80,450,000₫

 • i9 14900F i9 14900F
 • 32GB DDR5 32GB DDR5
 • 1TB SSD 1TB SSD
 • RTX 4070 Ti Super RTX 4070 Ti Super
PC Gaming Xi3

7,170,000₫ 10,450,000₫

 • i3 12100 i3 12100
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • 256GB SSD 256GB SSD
 • None None
PC Gaming Xi3 Plus

10,320,000₫ 15,750,000₫

 • i3 12100F i3 12100F
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • 256GB SSD 256GB SSD
 • GTX 1650 GTX 1650
PC Gaming Xi3 Pro

13,130,000₫ 15,500,000₫

 • i3 12100 i3 12100
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • 256GB SSD 256GB SSD
 • RX 6650XT RX 6650XT
PC Gaming Xi5

8,650,000₫ 12,990,000₫

 • i5 12400 i5 12400
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • 256GB SSD 256GB SSD
 • None None
PC Gaming Xi5 Plus

11,730,000₫ 15,990,000₫

 • i5 12400F i5 12400F
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • 256GB SSD 256GB SSD
 • GTX 1650 GTX 1650
PC Gaming Xi5 Pro

14,220,000₫ 17,990,000₫

 • i5 12400F i5 12400F
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • 256GB SSD 256GB SSD
 • RX 6650XT RX 6650XT
PC Gaming Xi5 Super

17,350,000₫ 19,900,000₫

 • i5 12400F i5 12400F
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • 256GB SSD 256GB SSD
 • RTX 3060 RTX 3060
PC Gaming Xi5 Ultra

20,550,000₫ 31,990,000₫

 • i5 13400F i5 13400F
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • 500GB SSD 500GB SSD
 • RTX 3060 RTX 3060
PC Gaming Xi7

24,990,000₫ 35,990,000₫

 • i7 13700F i7 13700F
 • 16GB DDR4 16GB DDR4
 • 500GB SSD 500GB SSD
 • RTX 3060 RTX 3060
PC Gaming Xi7 Plus

26,690,000₫ 35,190,000₫

 • i7 13700F i7 13700F
 • 32GB DDR4 32GB DDR4
 • 500GB SSD 500GB SSD
 • RTX 3060 RTX 3060
PC Gaming Xi7 Pro

31,990,000₫ 41,990,000₫

 • i7 13700F i7 13700F
 • 32GB DDR4 32GB DDR4
 • 500GB SSD 500GB SSD
 • RTX 4060 Ti RTX 4060 Ti
PC Gaming Xi7 Super

38,190,000₫ 40,990,000₫

 • i7 13700F i7 13700F
 • 16GB DDR4 16GB DDR4
 • 1TB SSD 1TB SSD
 • RTX 4070 RTX 4070
PC Gaming Xi7 Ultra

35,290,000₫ 39,990,000₫

 • i7 13700F i7 13700F
 • 32GB DDR4 32GB DDR4
 • 1TB SSD 1TB SSD
 • RTX 4060Ti RTX 4060Ti
PC Gaming Xr5

7,530,000₫ 8,990,000₫

 • R5 5600 R5 5600
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • 256GB SSD 256GB SSD
 • None None
PC Gaming Xr5 Plus

10,350,000₫ 11,990,000₫

 • R5 5500 R5 5500
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • 256GB SSD 256GB SSD
 • GTX 1650 GTX 1650
PC Gaming Xr5 Pro

13,370,000₫ 14,990,000₫

 • R5 5500 R5 5500
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • 256GB SSD 256GB SSD
 • RX 6650XT RX 6650XT
PC Gaming Xr5 Super

15,070,000₫ 16,990,000₫

 • R5 5500 R5 5500
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • 256GB SSD 256GB SSD
 • RTX 3060 RTX 3060
PC Gaming Xr5 Ultra

15,910,000₫ 20,190,000₫

 • R5 5600 R5 5600
 • 8GB DDR4 8GB DDR4
 • 256GB SSD 256GB SSD
 • RTX 3060 RTX 3060
PC Xgear A76 6650XT

18,690,000₫ 23,362,500₫

 • Ryzen 5 7600X Ryzen 5 7600X
 • 16GB DDR5 16GB DDR5
 • 250GB NVMe 250GB NVMe
 • RX 6650XT 8G RX 6650XT 8G

Đăng kí nhận tin