Laptop

Laptop MSI Modern 14 C11M 011VN

Bảo hành 24 tháng
9.390.000 ₫ 11.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop MSI Modern 14 C11M 011VN i3 1115G4
Laptop MSI Modern 14 C11M 011VN Iris Xe Graphics
Laptop MSI Modern 14 C11M 011VN DDR4 8GB Onboard
Laptop MSI Modern 14 C11M 011VN 512GB
Laptop MSI Modern 14 C11M 011VN 3 cell, 39.3Whr
Laptop MSI Modern 14 C11M 011VN 1.4 kg

Laptop MSI Modern 14 C12MO 660VN

Bảo hành 24 tháng
12.490.000 ₫ 15.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop MSI Modern 14 C12MO 660VN i5 1235U
Laptop MSI Modern 14 C12MO 660VN Iris Xe Graphics
Laptop MSI Modern 14 C12MO 660VN DDR4 16GB Onboard
Laptop MSI Modern 14 C12MO 660VN 512GB
Laptop MSI Modern 14 C12MO 660VN 3 cell, 39.3Whr
Laptop MSI Modern 14 C12MO 660VN 1.4 kg

Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-42G-R05G

Bảo hành 12 tháng
13.990.000 ₫ 20.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-42G-R05G R5 5500U
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-42G-R05G GTX 1650
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-42G-R05G DDR4 8GB
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-42G-R05G 512GB
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-42G-R05G 4 Cell, 48Whr
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-42G-R05G 2.1 kg

Laptop MSI Modern 15 B13M 438VN

Bảo hành 24 tháng
13.990.000 ₫ 19.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop MSI Modern 15 B13M 438VN i5 1335U
Laptop MSI Modern 15 B13M 438VN Iris Xe Graphics
Laptop MSI Modern 15 B13M 438VN DDR4 8GB Onboard
Laptop MSI Modern 15 B13M 438VN 512GB
Laptop MSI Modern 15 B13M 438VN 3 cell, 39.3Whr
Laptop MSI Modern 15 B13M 438VN 1.7 kg

Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11SC 664VN

Bảo hành 12 tháng
14.490.000 ₫ 16.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11SC 664VN i5 11400H
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11SC 664VN GTX 1650
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11SC 664VN DDR4 8GB
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11SC 664VN 512GB
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11SC 664VN 3 Cell
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11SC 664VN 1.8 Kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506LHB-HN188W

Bảo hành 24 tháng
14.990.000 ₫ 20.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506LHB-HN188W i5 10300H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506LHB-HN188W GTX1650
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506LHB-HN188W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506LHB-HN188W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506LHB-HN188W 3 Cells, 48WHrs
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506LHB-HN188W 2.2 kg

Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027QVN

Bảo hành 24 tháng
14.990.000 ₫ 17.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027QVN R5 5500H
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027QVN RTX 2050
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027QVN DDR4 8GB
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027QVN 512GB
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027QVN Integrated 60Wh
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027QVN 2.315 kg

Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 16IAH8 83BG001XVN

Bảo hành 36 tháng
15.490.000 ₫ 17.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 16IAH8 83BG001XVN i5 12450H
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 16IAH8 83BG001XVN Iris Xe
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 16IAH8 83BG001XVN DDR5 16GB
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 16IAH8 83BG001XVN 512GB
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 16IAH8 83BG001XVN Integrated 56.6Wh
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 16IAH8 83BG001XVN 1.89 Kg

Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027PVN

Bảo hành 24 tháng
15.490.000 ₫ 18.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027PVN R5 5500H
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027PVN RTX 2050
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027PVN DDR4 16GB
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027PVN 512GB
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027PVN Integrated 60Wh
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027PVN 2.315 kg

Laptop MSI Modern 14 C13M 458VN / 609VN / 610VN

Bảo hành 24 tháng
15.790.000 ₫ 18.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop MSI Modern 14 C13M 458VN / 609VN / 610VN i5 1335U
Laptop MSI Modern 14 C13M 458VN / 609VN / 610VN Iris Xe Graphics
Laptop MSI Modern 14 C13M 458VN / 609VN / 610VN DDR4 8GB Onboard
Laptop MSI Modern 14 C13M 458VN / 609VN / 610VN 512GB
Laptop MSI Modern 14 C13M 458VN / 609VN / 610VN 3 cell, 39.3Whr
Laptop MSI Modern 14 C13M 458VN / 609VN / 610VN 1.4 kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R6EV

Bảo hành 12 tháng
15.990.000 ₫ 22.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R6EV R5 5600H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R6EV GTX 1650
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R6EV DDR4 8GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R6EV 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R6EV 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R6EV 2.2 kg

Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-43G-R8GA

Bảo hành 12 tháng
16.290.000 ₫ 21.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-43G-R8GA R5 5625U
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-43G-R8GA RTX 3050
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-43G-R8GA DDR4 8GB
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-43G-R8GA 512GB
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-43G-R8GA 4 Cell, 48Whr
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-43G-R8GA 2.1 kg

Laptop MSI Modern 14 C13M 608VN / 611VN / 612VN

Bảo hành 24 tháng
16.290.000 ₫ 18.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop MSI Modern 14 C13M 608VN / 611VN / 612VN i5 1335U
Laptop MSI Modern 14 C13M 608VN / 611VN / 612VN Iris Xe Graphics
Laptop MSI Modern 14 C13M 608VN / 611VN / 612VN DDR4 16GB Onboard
Laptop MSI Modern 14 C13M 608VN / 611VN / 612VN 512GB
Laptop MSI Modern 14 C13M 608VN / 611VN / 612VN 3 cell, 39.3Whr
Laptop MSI Modern 14 C13M 608VN / 611VN / 612VN 1.4 kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W

Bảo hành 24 tháng
16.390.000 ₫ 21.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W i5 11400H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W RTX 2050
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W 48WHrs
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W 2.3 kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669

Bảo hành 12 tháng
16.990.000 ₫ 23.790.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669 i5 11400H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669 GTX 1650
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669 DDR4 8GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669 2.2 kg

Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN

Bảo hành 24 tháng
16.990.000 ₫ 19.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN R5 7535HS
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN RX6550M
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN DDR5 16GB
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN 512GB
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN 3 cell, 53.5Whr
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN 2.35 kg

Laptop MSI Modern 14 C13M 607VN

Bảo hành 24 tháng
16.990.000 ₫ 21.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop MSI Modern 14 C13M 607VN i7 1355U
Laptop MSI Modern 14 C13M 607VN Iris Xe Graphics
Laptop MSI Modern 14 C13M 607VN DDR4 16GB Onboard
Laptop MSI Modern 14 C13M 607VN 512GB
Laptop MSI Modern 14 C13M 607VN 3 cell, 39.3Whr
Laptop MSI Modern 14 C13M 607VN 1.4 kg

Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UCX 841VN

Bảo hành 12 tháng
16.990.000 ₫ 17.990.000 ₫
GIÁ CUỐI KHÔNG QUÀ 15.290.000Đ
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UCX 841VN i5 12450H
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UCX 841VN RTX 2050
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UCX 841VN DDR4 8GB
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UCX 841VN 512GB
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UCX 841VN 3 cell, 52.4Whr
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UCX 841VN 1.86 Kg

Laptop Acer Gaming Aspire 5 A515-58GM-59LJ

Bảo hành 12 tháng
16.990.000 ₫ 20.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Acer Gaming Aspire 5 A515-58GM-59LJ i5 13420H
Laptop Acer Gaming Aspire 5 A515-58GM-59LJ RTX 2050
Laptop Acer Gaming Aspire 5 A515-58GM-59LJ DDR4 8GB
Laptop Acer Gaming Aspire 5 A515-58GM-59LJ 512GB
Laptop Acer Gaming Aspire 5 A515-58GM-59LJ 3 Cell, 50Whr
Laptop Acer Gaming Aspire 5 A515-58GM-59LJ 1.7kg

Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W

Bảo hành 24 tháng
16.990.000 ₫ 20.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W i5 11400H
Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W RTX 2050
Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W DDR4 16GB
Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W 48WHrs
Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W 2.6 kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W

Bảo hành 24 tháng
17.490.000 ₫ 22.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W R7 4800H
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W GTX 1650
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W 512GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W 2.1 Kg

Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN

Bảo hành 24 tháng
17.490.000 ₫ 21.990.000 ₫
GIÁ CUỐI KHÔNG QUÀ 16.890.000Đ
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN i5 12450H
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN RTX 2050
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN DDR5 8GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN 512GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN 3 Cell, 53.5Whr
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN 1.98 kg

Laptop Asus VivoBook 15 OLED A1505VA-L1114W

Bảo hành 24 tháng
17.490.000 ₫ 20.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Asus VivoBook 15 OLED A1505VA-L1114W i5 13500H
Laptop Asus VivoBook 15 OLED A1505VA-L1114W Iris Xe
Laptop Asus VivoBook 15 OLED A1505VA-L1114W DDR4 16GB
Laptop Asus VivoBook 15 OLED A1505VA-L1114W 512GB
Laptop Asus VivoBook 15 OLED A1505VA-L1114W 50WHrs, 3-Cell Li-ion
Laptop Asus VivoBook 15 OLED A1505VA-L1114W 1.7kg

Laptop Asus VivoBook 14 OLED A1405VA-KM095W

Bảo hành 24 tháng
17.490.000 ₫ 20.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Asus VivoBook 14 OLED A1405VA-KM095W i5 13500H
Laptop Asus VivoBook 14 OLED A1405VA-KM095W Iris Xe
Laptop Asus VivoBook 14 OLED A1405VA-KM095W DDR4 16GB
Laptop Asus VivoBook 14 OLED A1405VA-KM095W 512GB
Laptop Asus VivoBook 14 OLED A1405VA-KM095W 50WHrs, 3-Cell Li-ion
Laptop Asus VivoBook 14 OLED A1405VA-KM095W 1.7kg

Máy chơi game Asus ROG Ally

Bảo hành 24 tháng
17.490.000 ₫ 20.990.000 ₫
TẶNG KÈM TRAVEL CASE
Máy chơi game Asus ROG Ally Z1 Extreme
Máy chơi game Asus ROG Ally AMD RDNA™ 3
Máy chơi game Asus ROG Ally DDR5 16GB
Máy chơi game Asus ROG Ally 512GB
Máy chơi game Asus ROG Ally 40WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Máy chơi game Asus ROG Ally 0.6 kg

Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH

Bảo hành 24 tháng
17.690.000 ₫ 25.590.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH i5 12500H
Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH RTX 3050
Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH DDR4 8GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH Lithium-Ion 54Wh
Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH 1.99 kg

Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-59MW

Bảo hành 12 tháng
17.690.000 ₫ 21.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-59MW i5 12450H
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-59MW GTX 2050
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-59MW DDR4 8GB
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-59MW 512GB
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-59MW 4 Cell, 48Whr
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-59MW 2.1 kg

Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH7 82SB00BBVN

Bảo hành 24 tháng
17.890.000 ₫ 19.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH7 82SB00BBVN R5 6600H
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH7 82SB00BBVN RTX 3050
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH7 82SB00BBVN DDR5 16GB
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH7 82SB00BBVN 512GB
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH7 82SB00BBVN Integrated 60Wh
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH7 82SB00BBVN 2.32 Kg