Laptop Acer

Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-43G-R8GA

Bảo hành 12 tháng
16.490.000 ₫ 21.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 16GB MIỄN PHÍ
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-43G-R8GA R5 5625U
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-43G-R8GA RTX 3050
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-43G-R8GA DDR4 8GB
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-43G-R8GA 512GB
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-43G-R8GA 4 Cell, 48Whr
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-43G-R8GA 2.1 kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R6EV

Bảo hành 12 tháng
16.690.000 ₫ 22.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R6EV R5 5600H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R6EV GTX 1650
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R6EV DDR4 8GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R6EV 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R6EV 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R6EV 2.2 kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669

Bảo hành 12 tháng
16.990.000 ₫ 23.790.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 16GB MIỄN PHÍ
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669 i5 11400H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669 GTX 1650
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669 DDR4 8GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669 2.2 kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-54MV

Bảo hành 12 tháng
17.490.000 ₫ 24.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 16GB MIỄN PHÍ
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-54MV i5 11400H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-54MV RTX 3050
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-54MV DDR4 8GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-54MV 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-54MV 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-54MV 2.2 kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-53F9

Bảo hành 12 tháng
17.990.000 ₫ 24.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 16GB MIỄN PHÍ
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-53F9 i5 11400H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-53F9 RTX 3050
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-53F9 DDR4 8GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-53F9 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-53F9 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-53F9 2.2 kg

Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-59MW

Bảo hành 12 tháng
18.390.000 ₫ 21.490.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 16GB MIỄN PHÍ
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-59MW i5 12450H
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-59MW GTX 2050
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-59MW DDR4 8GB
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-59MW 512GB
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-59MW 4 Cell, 48Whr
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-59MW 2.1 kg

Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-5806

Bảo hành 12 tháng
20.890.000 ₫ 22.990.000 ₫
TẶNG RAM 8GB DDR4
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-5806 i5 12450H
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-5806 GTX 3050
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-5806 DDR4 16GB
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-5806 512GB
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-5806 4 Cell, 48Whr
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-76G-5806 2.1 kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-52SP

Bảo hành 12 tháng
22.390.000 ₫ 29.490.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 16GB MIỄN PHÍ
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-52SP i5 12500H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-52SP RTX 3050
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-52SP DDR4 8GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-52SP 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-52SP 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-52SP 2.45kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-769J

Bảo hành 12 tháng
24.390.000 ₫ 31.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 16GB MIỄN PHÍ
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-769J i7 12700H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-769J RTX 3050
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-769J DDR4 8GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-769J 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-769J 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-769J 2.45kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5935

Bảo hành 12 tháng
25.490.000 ₫ 26.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 16GB MIỄN PHÍ
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5935 i5 12450H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5935 RTX 4050
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5935 DDR5 8GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5935 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5935 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5935 2.45kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5193

Bảo hành 12 tháng
25.990.000 ₫ 27.990.000 ₫
TẶNG CHUỘT LOGITECH
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5193 i5 12450H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5193 RTX 4050
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5193 DDR5 16GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5193 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5193 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5193 2.45kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-773Y

Bảo hành 12 tháng
26.690.000 ₫ 33.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 16GB MIỄN PHÍ
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-773Y i7 12700H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-773Y RTX 3050Ti
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-773Y DDR4 8GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-773Y 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-773Y 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-773Y 2.45kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-50D2

Bảo hành 12 tháng
27.490.000 ₫ 34.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-50D2 i5 12500H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-50D2 RTX 3060
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-50D2 DDR5 16GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-50D2 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-50D2 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-50D2 2.45kg

Laptop Gaming Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R50Z

Bảo hành 12 tháng
28.890.000 ₫ 30.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 16GB MIỄN PHÍ
Laptop Gaming Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R50Z R5 7640HS
Laptop Gaming Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R50Z RTX 4050
Laptop Gaming Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R50Z DDR5 8GB
Laptop Gaming Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R50Z 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R50Z 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R50Z 2.7kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-46-R6QR

Bảo hành 12 tháng
29.990.000 ₫ 40.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-46-R6QR R7 6800H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-46-R6QR RTX 3060
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-46-R6QR DDR5 16GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-46-R6QR 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-46-R6QR 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-46-R6QR 2.45kg

Laptop Acer Nitro 17 Phoenix AN17-51-50B9

Bảo hành 12 tháng
32.990.000 ₫ 35.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Acer Nitro 17 Phoenix AN17-51-50B9 i5 13500H
Laptop Acer Nitro 17 Phoenix AN17-51-50B9 RTX 4050
Laptop Acer Nitro 17 Phoenix AN17-51-50B9 DDR5 8GB
Laptop Acer Nitro 17 Phoenix AN17-51-50B9 512GB
Laptop Acer Nitro 17 Phoenix AN17-51-50B9 4 Cell, 57 Whr
Laptop Acer Nitro 17 Phoenix AN17-51-50B9 3kg

Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-54CD

Bảo hành 12 tháng
33.890.000 ₫ 36.990.000 ₫
NÂNG CẤP RAM 8GB DDR5 chỉ 19K
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-54CD i5 13500HX
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-54CD RTX 4050
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-54CD DDR5 8GB
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-54CD 512GB
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-54CD 90 Wh 4-cell Li-ion battery
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-54CD 2.6 kg

Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R60F

Bảo hành 12 tháng
35.990.000 ₫ 36.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R60F R7 7840HS
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R60F RTX 4050
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R60F DDR5 8GB
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R60F 512GB
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R60F 4 Cell, 57 Whr
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R60F 2.7kg

Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-59TN

Bảo hành 12 tháng
35.990.000 ₫ 40.990.000 ₫
TẶNG BÀN PHÍM CƠ PREDATOR
Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-59TN i5 13500HX
Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-59TN RTX 4060
Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-59TN DDR5 16GB
Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-59TN 512GB
Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-59TN 90 Wh 4-cell Li-ion battery
Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-59TN 2.6 kg

Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-53M7

Bảo hành 12 tháng
35.990.000 ₫ 37.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-53M7 i5 13500HX
Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-53M7 RTX 4060
Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-53M7 DDR5 16GB
Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-53M7 512GB
Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-53M7 90 Wh 4-cell Li-ion battery
Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-53M7 2.6 kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-957R

Bảo hành 12 tháng
36.990.000 ₫ 39.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-957R i9 12900H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-957R RTX 3060
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-957R DDR5 16GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-957R 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-957R 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-957R 2.45kg

Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-7460

Bảo hành 12 tháng
36.990.000 ₫ 39.990.000 ₫
NÂNG CẤP RAM 8GB DDR5 chỉ 19K
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-7460 i7 13700HX
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-7460 RTX 4050
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-7460 DDR5 8GB
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-7460 512GB
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-7460 90 Wh 4-cell Li-ion battery
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-7460 2.6 kg

Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-74BA

Bảo hành 12 tháng
39.490.000 ₫ 43.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-74BA i7 13700HX
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-74BA RTX 4060
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-74BA DDR5 16GB
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-74BA 512GB
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-74BA 90 Wh 4-cell Li-ion battery
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-74BA 2.6 kg

Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R3SM

Bảo hành 12 tháng
39.990.000 ₫ 40.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R3SM R7 7840HS
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R3SM RTX 4060
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R3SM DDR5 16GB
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R3SM 512GB
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R3SM 4 Cell, 57 Whr
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R3SM 2.7kg

Laptop Gaming Acer Predator Helios 300 PH315-55-76KG

Bảo hành 12 tháng
42.490.000 ₫ 48.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Predator Helios 300 PH315-55-76KG i7 12700H
Laptop Gaming Acer Predator Helios 300 PH315-55-76KG RTX 3060
Laptop Gaming Acer Predator Helios 300 PH315-55-76KG DDR5 16GB
Laptop Gaming Acer Predator Helios 300 PH315-55-76KG 512GB
Laptop Gaming Acer Predator Helios 300 PH315-55-76KG
Laptop Gaming Acer Predator Helios 300 PH315-55-76KG 2.4 kg

Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R76E

Bảo hành 12 tháng
42.490.000 ₫ 42.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R76E R9 7940HS
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R76E RTX 4060
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R76E DDR5 16GB
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R76E 512GB
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R76E 4 Cell, 57 Whr
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R76E 2.7kg

Laptop Gaming Acer Predator Helios 300 PH315-55-751D

Bảo hành 12 tháng
52.490.000 ₫ 55.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Predator Helios 300 PH315-55-751D i7 12700H
Laptop Gaming Acer Predator Helios 300 PH315-55-751D RTX 3070Ti
Laptop Gaming Acer Predator Helios 300 PH315-55-751D DDR5 16GB
Laptop Gaming Acer Predator Helios 300 PH315-55-751D 512GB
Laptop Gaming Acer Predator Helios 300 PH315-55-751D
Laptop Gaming Acer Predator Helios 300 PH315-55-751D 2.4 kg

Laptop Acer Predator Helios 16 PH16-71-72BV

Bảo hành 12 tháng
52.990.000 ₫ 56.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Acer Predator Helios 16 PH16-71-72BV i7 13700HX
Laptop Acer Predator Helios 16 PH16-71-72BV RTX 4070
Laptop Acer Predator Helios 16 PH16-71-72BV DDR5 16GB 5600 MHz
Laptop Acer Predator Helios 16 PH16-71-72BV 512GB
Laptop Acer Predator Helios 16 PH16-71-72BV 90 Wh 4-cell Li-ion battery
Laptop Acer Predator Helios 16 PH16-71-72BV 2.6 kg