Nitro 5

Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R6EV

Bảo hành 12 tháng
15.990.000 ₫ 22.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R6EV R5 5600H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R6EV GTX 1650
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R6EV DDR4 8GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R6EV 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R6EV 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R6EV 2.2 kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669

Bảo hành 12 tháng
16.990.000 ₫ 23.790.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669 i5 11400H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669 GTX 1650
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669 DDR4 8GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669 2.2 kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-54MV

Bảo hành 12 tháng
18.990.000 ₫ 24.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-54MV i5 11400H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-54MV RTX 3050
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-54MV DDR4 8GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-54MV 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-54MV 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-54MV 2.2 kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-53F9

Bảo hành 12 tháng
18.990.000 ₫ 24.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-53F9 i5 11400H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-53F9 RTX 3050
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-53F9 DDR4 8GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-53F9 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-53F9 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-53F9 2.2 kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-52SP

Bảo hành 12 tháng
22.490.000 ₫ 29.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-52SP i5 12500H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-52SP RTX 3050
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-52SP DDR4 8GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-52SP 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-52SP 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-52SP 2.45kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-50EE

Bảo hành 12 tháng
22.990.000 ₫ 29.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-50EE i5 12450H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-50EE RTX 3050
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-50EE DDR4 8GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-50EE 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-50EE 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-50EE 2.45kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-769J

Bảo hành 12 tháng
24.490.000 ₫ 31.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-769J i7 12700H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-769J RTX 3050
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-769J DDR4 8GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-769J 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-769J 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-769J 2.45kg

Laptop Gaming Acer Nitro V ANV15-51-57B2

Bảo hành 12 tháng
24.790.000 ₫ 26.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Nitro V ANV15-51-57B2 i5 13420H
Laptop Gaming Acer Nitro V ANV15-51-57B2 RTX 4050
Laptop Gaming Acer Nitro V ANV15-51-57B2 DDR5 16GB
Laptop Gaming Acer Nitro V ANV15-51-57B2 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro V ANV15-51-57B2 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro V ANV15-51-57B2 2.1 kg

Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R5M4

Bảo hành 12 tháng
25.490.000 ₫ 30.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R5M4 R5 7535HS
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R5M4 RTX 4050
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R5M4 DDR5 8GB
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R5M4 512GB
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R5M4 4 Cell, 57 Whr
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R5M4 2.7kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5935

Bảo hành 12 tháng
25.490.000 ₫ 26.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5935 i5 12450H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5935 RTX 4050
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5935 DDR5 8GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5935 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5935 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5935 2.45kg

Laptop Gaming Acer Nitro V ANV15-51-55CA

Bảo hành 12 tháng
25.490.000 ₫ 27.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Nitro V ANV15-51-55CA i5 13420H
Laptop Gaming Acer Nitro V ANV15-51-55CA RTX 4050
Laptop Gaming Acer Nitro V ANV15-51-55CA DDR5 16GB
Laptop Gaming Acer Nitro V ANV15-51-55CA 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro V ANV15-51-55CA 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro V ANV15-51-55CA 2.1 kg

Laptop Gaming Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R50Z

Bảo hành 12 tháng
25.990.000 ₫ 30.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R50Z R5 7640HS
Laptop Gaming Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R50Z RTX 4050
Laptop Gaming Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R50Z DDR5 8GB
Laptop Gaming Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R50Z 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R50Z 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R50Z 2.7kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5193

Bảo hành 12 tháng
25.990.000 ₫ 27.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5193 i5 12450H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5193 RTX 4050
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5193 DDR5 16GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5193 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5193 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-5193 2.45kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-773Y

Bảo hành 12 tháng
26.490.000 ₫ 33.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-773Y i7 12700H
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-773Y RTX 3050Ti
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-773Y DDR4 8GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-773Y 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-773Y 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-773Y 2.45kg

Laptop Acer Nitro 17 Phoenix AN17-51-50B9

Bảo hành 12 tháng
29.990.000 ₫ 35.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 16GB MIỄN PHÍ
Laptop Acer Nitro 17 Phoenix AN17-51-50B9 i5 13500H
Laptop Acer Nitro 17 Phoenix AN17-51-50B9 RTX 4050
Laptop Acer Nitro 17 Phoenix AN17-51-50B9 DDR5 8GB
Laptop Acer Nitro 17 Phoenix AN17-51-50B9 512GB
Laptop Acer Nitro 17 Phoenix AN17-51-50B9 4 Cell, 57 Whr
Laptop Acer Nitro 17 Phoenix AN17-51-50B9 3kg

Laptop Gaming Acer Nitro V ANV15-51-75GS

Bảo hành 12 tháng
29.990.000 ₫ 30.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Nitro V ANV15-51-75GS i7 13620H
Laptop Gaming Acer Nitro V ANV15-51-75GS RTX 4050
Laptop Gaming Acer Nitro V ANV15-51-75GS DDR5 16GB
Laptop Gaming Acer Nitro V ANV15-51-75GS 512GB
Laptop Gaming Acer Nitro V ANV15-51-75GS 4 Cell, 57 Whr
Laptop Gaming Acer Nitro V ANV15-51-75GS 2.1 kg

Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R60F

Bảo hành 12 tháng
35.990.000 ₫ 36.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R60F R7 7840HS
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R60F RTX 4050
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R60F DDR5 8GB
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R60F 512GB
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R60F 4 Cell, 57 Whr
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R60F 2.7kg

Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R3SM

Bảo hành 12 tháng
39.990.000 ₫ 40.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R3SM R7 7840HS
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R3SM RTX 4060
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R3SM DDR5 16GB
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R3SM 512GB
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R3SM 4 Cell, 57 Whr
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R3SM 2.7kg

Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R76E

Bảo hành 12 tháng
42.490.000 ₫ 42.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R76E R9 7940HS
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R76E RTX 4060
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R76E DDR5 16GB
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R76E 512GB
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R76E 4 Cell, 57 Whr
Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R76E 2.7kg