ROG Series

Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W

Bảo hành 24 tháng
17.490.000 ₫ 22.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W R7 4800H
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W GTX 1650
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W 512GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W 2.1 Kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W

Bảo hành 24 tháng
18.990.000 ₫ 26.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W R7 4800H
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W RTX 3050Ti
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W 512GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W 56WHrs
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W 2.3 Kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W

Bảo hành 24 tháng
20.990.000 ₫ 31.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W R7 6800H
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W RTX 3050
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W DDR5 8GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W 512GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W 56WHrs
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W 2.1 Kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN090W

Bảo hành 24 tháng
22.490.000 ₫ 31.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN090W R7 6800H
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN090W RTX 3050
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN090W DDR5 8GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN090W 512GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN090W 56WHrs
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN090W 2.1 Kg

Laptop Gaming ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QC-K2199W

Bảo hành 24 tháng
24.490.000 ₫ 32.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QC-K2199W R7 5800HS
Laptop Gaming ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QC-K2199W RTX 3050
Laptop Gaming ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QC-K2199W DDR4 8GB
Laptop Gaming ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QC-K2199W 512GB
Laptop Gaming ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QC-K2199W 76WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QC-K2199W 1.6 Kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3135W

Bảo hành 24 tháng
31.990.000 ₫ 39.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3135W i5 13450HX
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3135W RTX 4050
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3135W DDR5 8GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3135W 512GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3135W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3135W 2.7 Kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3777W

Bảo hành 24 tháng
36.490.000 ₫ 43.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3777W i7 13650HX
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3777W RTX 4050
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3777W DDR5 16GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3777W 512GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3777W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3777W 2.7 Kg

Laptop ASUS ROG Zephyrus G14 GA402NJ-L4056W

Bảo hành 24 tháng
37.490.000 ₫ 42.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop ASUS ROG Zephyrus G14 GA402NJ-L4056W R7 7735HS
Laptop ASUS ROG Zephyrus G14 GA402NJ-L4056W RTX 3050
Laptop ASUS ROG Zephyrus G14 GA402NJ-L4056W DDR5 16GB
Laptop ASUS ROG Zephyrus G14 GA402NJ-L4056W 512GB
Laptop ASUS ROG Zephyrus G14 GA402NJ-L4056W 76WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop ASUS ROG Zephyrus G14 GA402NJ-L4056W 1.72 kg

Laptop Asus ROG Zephyrus G16 GU603VU-N3898W

Bảo hành 24 tháng
39.490.000 ₫ 44.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Asus ROG Zephyrus G16 GU603VU-N3898W i7 13620H
Laptop Asus ROG Zephyrus G16 GU603VU-N3898W RTX 4050
Laptop Asus ROG Zephyrus G16 GU603VU-N3898W DDR4 16GB
Laptop Asus ROG Zephyrus G16 GU603VU-N3898W 512GB
Laptop Asus ROG Zephyrus G16 GU603VU-N3898W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Asus ROG Zephyrus G16 GU603VU-N3898W 2 kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JV-N4455W

Bảo hành 24 tháng
40.990.000 ₫ 50.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JV-N4455W i7 13650HX
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JV-N4455W RTX 4060
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JV-N4455W DDR5 16GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JV-N4455W 512GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JV-N4455W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JV-N4455W 2.7 Kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G17 G713RW-LL178W

Bảo hành 24 tháng
42.990.000 ₫ 57.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus ROG Strix G17 G713RW-LL178W R9 6900HX
Laptop Gaming Asus ROG Strix G17 G713RW-LL178W RTX 3070Ti
Laptop Gaming Asus ROG Strix G17 G713RW-LL178W DDR5 32GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G17 G713RW-LL178W 1TB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G17 G713RW-LL178W
Laptop Gaming Asus ROG Strix G17 G713RW-LL178W 2.9 Kg

Laptop ASUS ROG Flow X13 GV302XU-MU223W

Bảo hành 24 tháng
43.990.000 ₫ 49.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop ASUS ROG Flow X13 GV302XU-MU223W R9 7940HS
Laptop ASUS ROG Flow X13 GV302XU-MU223W RTX 4060
Laptop ASUS ROG Flow X13 GV302XU-MU223W DDR5 16GB
Laptop ASUS ROG Flow X13 GV302XU-MU223W 1TB
Laptop ASUS ROG Flow X13 GV302XU-MU223W 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop ASUS ROG Flow X13 GV302XU-MU223W 1.3 kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JV-N4261W

Bảo hành 24 tháng
45.990.000 ₫ 52.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JV-N4261W i9 13980HX
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JV-N4261W RTX 4060
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JV-N4261W DDR5 16GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JV-N4261W 1TB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JV-N4261W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JV-N4261W 2.5 Kg

Laptop ASUS ROG Flow Z13 GZ301VU-MU301W

Bảo hành 24 tháng
52.990.000 ₫ 57.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop ASUS ROG Flow Z13 GZ301VU-MU301W i9 13900H
Laptop ASUS ROG Flow Z13 GZ301VU-MU301W RTX 4050
Laptop ASUS ROG Flow Z13 GZ301VU-MU301W DDR5 16GB
Laptop ASUS ROG Flow Z13 GZ301VU-MU301W 1TB
Laptop ASUS ROG Flow Z13 GZ301VU-MU301W 56WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop ASUS ROG Flow Z13 GZ301VU-MU301W 1.18 kg

Laptop ASUS ROG Zephyrus G15 GA503RS-LN892W

Bảo hành 24 tháng
53.990.000 ₫ 80.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop ASUS ROG Zephyrus G15 GA503RS-LN892W R9 6900HS
Laptop ASUS ROG Zephyrus G15 GA503RS-LN892W RTX 3080
Laptop ASUS ROG Zephyrus G15 GA503RS-LN892W DDR5 32GB
Laptop ASUS ROG Zephyrus G15 GA503RS-LN892W 1TB
Laptop ASUS ROG Zephyrus G15 GA503RS-LN892W 90Whrs
Laptop ASUS ROG Zephyrus G15 GA503RS-LN892W 1.9 Kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JI-N4084W

Bảo hành 24 tháng
53.990.000 ₫ 60.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JI-N4084W i7 13650HX
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JI-N4084W RTX 4070
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JI-N4084W DDR5 16GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JI-N4084W 1TB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JI-N4084W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JI-N4084W 2.7 Kg

Laptop ASUS ROG Flow X16 GV601VV-NL016W

Bảo hành 24 tháng
58.990.000 ₫ 65.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop ASUS ROG Flow X16 GV601VV-NL016W i9 13900H
Laptop ASUS ROG Flow X16 GV601VV-NL016W RTX 4060
Laptop ASUS ROG Flow X16 GV601VV-NL016W DDR5 16GB
Laptop ASUS ROG Flow X16 GV601VV-NL016W 1TB
Laptop ASUS ROG Flow X16 GV601VV-NL016W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop ASUS ROG Flow X16 GV601VV-NL016W 2.2 kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G18 G814JI-N6063W

Bảo hành 24 tháng
61.990.000 ₫ 70.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus ROG Strix G18 G814JI-N6063W i9 13980HX
Laptop Gaming Asus ROG Strix G18 G814JI-N6063W RTX 4070
Laptop Gaming Asus ROG Strix G18 G814JI-N6063W DDR5 32GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G18 G814JI-N6063W 1TB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G18 G814JI-N6063W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus ROG Strix G18 G814JI-N6063W 3.3 Kg

Laptop Asus ROG Zephyrus M16 GU604VI-NM779W

Bảo hành 24 tháng
71.990.000 ₫ 80.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Asus ROG Zephyrus M16 GU604VI-NM779W i9 13900H
Laptop Asus ROG Zephyrus M16 GU604VI-NM779W RTX 4070
Laptop Asus ROG Zephyrus M16 GU604VI-NM779W DDR5 32GB
Laptop Asus ROG Zephyrus M16 GU604VI-NM779W 1TB
Laptop Asus ROG Zephyrus M16 GU604VI-NM779W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Asus ROG Zephyrus M16 GU604VI-NM779W 2.1 kg

Laptop Asus ROG Strix Scar 17 G733PZ-LL980W

Bảo hành 24 tháng
73.990.000 ₫ 90.000.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Asus ROG Strix Scar 17 G733PZ-LL980W R9 7945HX
Laptop Asus ROG Strix Scar 17 G733PZ-LL980W RTX 4080
Laptop Asus ROG Strix Scar 17 G733PZ-LL980W DDR5 32GB
Laptop Asus ROG Strix Scar 17 G733PZ-LL980W 1TB
Laptop Asus ROG Strix Scar 17 G733PZ-LL980W 4 cells, 90Whrs
Laptop Asus ROG Strix Scar 17 G733PZ-LL980W 2.9 kg

Laptop Asus ROG Strix Scar 16 G634JZ-N4029W

Bảo hành 24 tháng
85.990.000 ₫ 99.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Asus ROG Strix Scar 16 G634JZ-N4029W i9 13980HX
Laptop Asus ROG Strix Scar 16 G634JZ-N4029W RTX 4080
Laptop Asus ROG Strix Scar 16 G634JZ-N4029W DDR5 32GB
Laptop Asus ROG Strix Scar 16 G634JZ-N4029W 1TB
Laptop Asus ROG Strix Scar 16 G634JZ-N4029W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Asus ROG Strix Scar 16 G634JZ-N4029W 3.1 kg

Laptop Asus ROG Strix Scar 18 G834JY-N6039W

Bảo hành 24 tháng
110.990.000 ₫ 129.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Asus ROG Strix Scar 18 G834JY-N6039W i9 13980HX
Laptop Asus ROG Strix Scar 18 G834JY-N6039W RTX 4090
Laptop Asus ROG Strix Scar 18 G834JY-N6039W DDR5 64GB
Laptop Asus ROG Strix Scar 18 G834JY-N6039W 2TB
Laptop Asus ROG Strix Scar 18 G834JY-N6039W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Asus ROG Strix Scar 18 G834JY-N6039W 3.1 kg

Laptop Gaming ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650PZ-NM031W

Bảo hành 24 tháng
110.990.000 ₫ 125.000.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650PZ-NM031W R9 7945HX
Laptop Gaming ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650PZ-NM031W RTX 4080
Laptop Gaming ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650PZ-NM031W DDR5 32GB
Laptop Gaming ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650PZ-NM031W 1TB
Laptop Gaming ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650PZ-NM031W 90WHrs, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650PZ-NM031W 2.67 Kg