Laptop Gigabyte

Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH

Bảo hành 24 tháng
18.890.000 ₫ 25.590.000 ₫
NÂNG CẤP RAM MIỄN PHÍ + HOÀN TIỀN 1TR
Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH i5 12500H
Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH RTX 3050
Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH DDR4 8GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH Lithium-Ion 54Wh
Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH 1.99 kg

Laptop Gaming Gigabyte A5 K1-AVN1030SB

Bảo hành 24 tháng
18.890.000 ₫ 23.490.000 ₫
NÂNG CẤP RAM GIÁ ƯU ĐÃI
Laptop Gaming Gigabyte A5 K1-AVN1030SB R5 5600H
Laptop Gaming Gigabyte A5 K1-AVN1030SB RTX 3060
Laptop Gaming Gigabyte A5 K1-AVN1030SB DDR4 8GB
Laptop Gaming Gigabyte A5 K1-AVN1030SB 512GB
Laptop Gaming Gigabyte A5 K1-AVN1030SB 4 Cell 48.96 WHrs
Laptop Gaming Gigabyte A5 K1-AVN1030SB 2.18 kg

Laptop Gaming Gigabyte G5 ME-51VN263SH

Bảo hành 24 tháng
20.490.000 ₫ 27.090.000 ₫
TẶNG RAM 8GB DDR4
Laptop Gaming Gigabyte G5 ME-51VN263SH i5 12500H
Laptop Gaming Gigabyte G5 ME-51VN263SH RTX 3050Ti
Laptop Gaming Gigabyte G5 ME-51VN263SH DDR4 8GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 ME-51VN263SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 ME-51VN263SH Lithium-Ion 54Wh
Laptop Gaming Gigabyte G5 ME-51VN263SH 1.99 kg

Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH

Bảo hành 24 tháng
21.690.000 ₫ 26.290.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH i5 12450H
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH RTX 4050
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH DDR4 8GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH Lithium-Ion 54Wh
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH 1.99 kg

Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH

Bảo hành 24 tháng
22.290.000 ₫ 26.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 16GB MIỄN PHÍ
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH i5 12500H
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH RTX 4050
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH DDR4 8GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH Lithium-Ion 54Wh
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH 1.99 kg

Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN313SH

Bảo hành 24 tháng
22.690.000 ₫ 26.990.000 ₫
HOÀN TIỀN 700K
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN313SH i5 12450H
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN313SH RTX 4050
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN313SH DDR4 16GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN313SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN313SH Lithium-Ion 54Wh
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN313SH 1.99 kg

Laptop Gaming Gigabyte G7 KE-52VN263SH

Bảo hành 24 tháng
22.790.000 ₫ 29.790.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 16GB MIỄN PHÍ
Laptop Gaming Gigabyte G7 KE-52VN263SH i5 12500H
Laptop Gaming Gigabyte G7 KE-52VN263SH RTX 3060
Laptop Gaming Gigabyte G7 KE-52VN263SH DDR4 8GB
Laptop Gaming Gigabyte G7 KE-52VN263SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte G7 KE-52VN263SH Lithium-Ion 54Wh
Laptop Gaming Gigabyte G7 KE-52VN263SH 2.49 kg

Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH

Bảo hành 24 tháng
25.090.000 ₫ 29.000.000 ₫
NÂNG RAM 16GB MIỄN PHÍ + HOÀN TIỀN 1TR7
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH i5 12500H
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH RTX 4060
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH DDR4 8GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH Lithium-Ion 54Wh
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH 1.99 kg

Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN313SH

Bảo hành 24 tháng
25.890.000 ₫ 30.000.000 ₫
HOÀN TIỀN 1TR5
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN313SH i5 12500H
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN313SH RTX 4060
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN313SH DDR4 16GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN313SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN313SH Lithium-Ion 54Wh
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN313SH 1.99 kg

Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH

Bảo hành 24 tháng
27.990.000 ₫ 39.990.000 ₫
NÂNG CẤP RAM MIỄN PHÍ
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH i5 12500H
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH RTX 4050
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH DDR5 8GB
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH Li Polymer 99Wh
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH ~2.25 kg

Laptop Gigabyte AERO 14 OLED 9MF-E2VNBB4SH

Bảo hành 24 tháng
32.990.000 ₫ 34.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gigabyte AERO 14 OLED 9MF-E2VNBB4SH i5 12500H
Laptop Gigabyte AERO 14 OLED 9MF-E2VNBB4SH RTX 4050
Laptop Gigabyte AERO 14 OLED 9MF-E2VNBB4SH DDR5 16GB
Laptop Gigabyte AERO 14 OLED 9MF-E2VNBB4SH 1TB
Laptop Gigabyte AERO 14 OLED 9MF-E2VNBB4SH Li Polymer 63Whrs
Laptop Gigabyte AERO 14 OLED 9MF-E2VNBB4SH 1.49 kg

Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 BKF-73VN754SH

Bảo hành 24 tháng
34.890.000 ₫ 43.000.000 ₫
QUÀ TẶNG TRỊ GIÁ 2.000.000Đ
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 BKF-73VN754SH i7 13700H
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 BKF-73VN754SH RTX 4060
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 BKF-73VN754SH DDR5 16GB
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 BKF-73VN754SH 1TB
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 BKF-73VN754SH Li Polymer 99Wh
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 BKF-73VN754SH ~2.25 kg

Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 XE4-73VNB14GH

Bảo hành 24 tháng
34.990.000 ₫ 38.990.000 ₫
NÂNG CẤP RAM LÊN 32GB MIỄN PHÍ
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 XE4-73VNB14GH i7 12700H
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 XE4-73VNB14GH RTX 3070Ti
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 XE4-73VNB14GH DDR4 16GB
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 XE4-73VNB14GH 1TB
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 XE4-73VNB14GH Li Polymer 99Wh
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 XE4-73VNB14GH 2.4 kg

Laptop Gaming Gigabyte AORUS 17 BKF-73VN254SH

Bảo hành 24 tháng
34.990.000 ₫ 46.000.000 ₫
QUÀ TẶNG TRỊ GIÁ 2.000.000Đ
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 17 BKF-73VN254SH i7 13700H
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 17 BKF-73VN254SH RTX 4060
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 17 BKF-73VN254SH DDR5 16GB
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 17 BKF-73VN254SH 1TB
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 17 BKF-73VN254SH Li Polymer 99Wh
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 17 BKF-73VN254SH ~2.8 kg

Laptop Gigabyte AERO 17 XE5-73VN744AH

Bảo hành 24 tháng
37.990.000 ₫ 42.990.000 ₫
THẺ GIẢM GIÁ 1.000.000Đ
Laptop Gigabyte AERO 17 XE5-73VN744AH i7 12700H
Laptop Gigabyte AERO 17 XE5-73VN744AH RTX 3070Ti
Laptop Gigabyte AERO 17 XE5-73VN744AH DDR5 32GB
Laptop Gigabyte AERO 17 XE5-73VN744AH 1TB
Laptop Gigabyte AERO 17 XE5-73VN744AH Li Polymer 99Wh
Laptop Gigabyte AERO 17 XE5-73VN744AH 2.6 kg