PC Gigabyte

PC Xgear Fi3 166s

Bảo hành chính hãng
11.790.000 ₫ 19.990.000 ₫
PC Xgear Fi3 166s Core i3-12100F
PC Xgear Fi3 166s GTX 1660 Super
PC Xgear Fi3 166s 16GB DDR4
PC Xgear Fi3 166s 250GB NVMe
PC Xgear Fi3 166s H610M
PC Xgear Fi3 166s 550W

PC Xgear UD3 6600

Bảo hành chính hãng
11.990.000 ₫ 16.990.000 ₫
PC Xgear UD3 6600 Intel Core i3-12100F
PC Xgear UD3 6600 RX 6600 8G
PC Xgear UD3 6600 16GB DDR4
PC Xgear UD3 6600 250GB NVMe
PC Xgear UD3 6600 H610M
PC Xgear UD3 6600 550W

PC Xgear Fi5 166s

Bảo hành chính hãng
13.190.000 ₫ 20.990.000 ₫
PC Xgear Fi5 166s Core i5-12400F
PC Xgear Fi5 166s GTX 1660 Super
PC Xgear Fi5 166s 16GB DDR4
PC Xgear Fi5 166s 250GB NVMe
PC Xgear Fi5 166s H610M
PC Xgear Fi5 166s 550W

PC Xgear UD3 3060 8G

Bảo hành chính hãng
13.590.000 ₫ 15.990.000 ₫
PC Xgear UD3 3060 8G Intel Core i3-12100F
PC Xgear UD3 3060 8G RTX 3060 8G
PC Xgear UD3 3060 8G 16GB DDR4
PC Xgear UD3 3060 8G 250GB NVMe
PC Xgear UD3 3060 8G H610M
PC Xgear UD3 3060 8G 550W

PC Xgear UD5 6600

Bảo hành chính hãng
14.390.000 ₫ 24.990.000 ₫
PC Xgear UD5 6600 Intel Core i5-12400F
PC Xgear UD5 6600 RX 6600 8G
PC Xgear UD5 6600 16GB DDR4
PC Xgear UD5 6600 250GB NVMe
PC Xgear UD5 6600 B760M
PC Xgear UD5 6600 550W

PC Xgear UD5 3060 8G

Bảo hành chính hãng
15.890.000 ₫ 17.990.000 ₫
PC Xgear UD5 3060 8G Intel Core i5-12400F
PC Xgear UD5 3060 8G RTX 3060 8G
PC Xgear UD5 3060 8G 16GB DDR4
PC Xgear UD5 3060 8G 250GB NVMe
PC Xgear UD5 3060 8G B760M
PC Xgear UD5 3060 8G 550W

PC Xgear UD5 3060

Bảo hành chính hãng
17.590.000 ₫ 23.990.000 ₫
PC Xgear UD5 3060 Core i5-12400F
PC Xgear UD5 3060 RTX 3060
PC Xgear UD5 3060 16GB DDR4
PC Xgear UD5 3060 250GB NVMe
PC Xgear UD5 3060 B760M
PC Xgear UD5 3060 650W

PC Xgear UD5 4060

Bảo hành chính hãng
19.890.000 ₫ 23.990.000 ₫
PC Xgear UD5 4060 Core i5-13400F
PC Xgear UD5 4060 RTX 4060 8G
PC Xgear UD5 4060 16GB DDR4
PC Xgear UD5 4060 250GB NVMe
PC Xgear UD5 4060 B760M
PC Xgear UD5 4060 650W

PC Xgear UD5 4060 Ti

Bảo hành chính hãng
22.790.000 ₫ 27.990.000 ₫
PC Xgear UD5 4060 Ti Core i5-13400F
PC Xgear UD5 4060 Ti RTX 4060 8G
PC Xgear UD5 4060 Ti 16GB DDR4
PC Xgear UD5 4060 Ti 250GB NVMe
PC Xgear UD5 4060 Ti B760M
PC Xgear UD5 4060 Ti 650W

PC Xgear UD7 4060

Bảo hành chính hãng
25.790.000 ₫ 29.990.000 ₫
PC Xgear UD7 4060 Core i7-13700F
PC Xgear UD7 4060 RTX 4060 8G
PC Xgear UD7 4060 16GB DDR4
PC Xgear UD7 4060 250GB NVMe
PC Xgear UD7 4060 B760M
PC Xgear UD7 4060 750W

PC Xgear UD5 4070

Bảo hành chính hãng
27.990.000 ₫ 32.990.000 ₫
PC Xgear UD5 4070 Core i5-13400F
PC Xgear UD5 4070 RTX 4070 12G
PC Xgear UD5 4070 16GB DDR4
PC Xgear UD5 4070 250GB NVMe
PC Xgear UD5 4070 B760M
PC Xgear UD5 4070 650W

PC Xgear UD7 4060 Ti

Bảo hành chính hãng
29.490.000 ₫ 33.990.000 ₫
PC Xgear UD7 4060 Ti Core i7-13700F
PC Xgear UD7 4060 Ti RTX 4070 12G
PC Xgear UD7 4060 Ti 16GB DDR4
PC Xgear UD7 4060 Ti 250GB NVMe
PC Xgear UD7 4060 Ti B760M
PC Xgear UD7 4060 Ti 750W

PC Xgear UD7 4070

Bảo hành chính hãng
33.590.000 ₫ 37.990.000 ₫
PC Xgear UD7 4070 Core i7-13700F
PC Xgear UD7 4070 RTX 4070 12G
PC Xgear UD7 4070 16GB DDR4
PC Xgear UD7 4070 250GB NVMe
PC Xgear UD7 4070 B760M
PC Xgear UD7 4070 750W

PC Xgear UD7 4070 Ti

Bảo hành chính hãng
42.590.000 ₫ 44.990.000 ₫
PC Xgear UD7 4070 Ti Core i7-13700F
PC Xgear UD7 4070 Ti RTX 4070 Ti 12G
PC Xgear UD7 4070 Ti 16GB DDR4
PC Xgear UD7 4070 Ti 250GB NVMe
PC Xgear UD7 4070 Ti B760M
PC Xgear UD7 4070 Ti 850W

PC Xgear Ai7 406T Wifi

Bảo hành chính hãng
45.490.000 ₫ 49.990.000 ₫
PC Xgear Ai7 406T Wifi Core i7-14700K
PC Xgear Ai7 406T Wifi RTX 4060 Ti 16G
PC Xgear Ai7 406T Wifi 32GB DDR5
PC Xgear Ai7 406T Wifi 512GB NVMe
PC Xgear Ai7 406T Wifi Z790
PC Xgear Ai7 406T Wifi 850W

PC Xgear Ai7 406T Wifi White

Bảo hành chính hãng
46.990.000 ₫ 51.990.000 ₫
PC Xgear Ai7 406T Wifi White Core i7-14700K
PC Xgear Ai7 406T Wifi White RTX 4060 Ti 16G
PC Xgear Ai7 406T Wifi White 32GB DDR5
PC Xgear Ai7 406T Wifi White 512GB NVMe
PC Xgear Ai7 406T Wifi White Z790
PC Xgear Ai7 406T Wifi White 850W

PC Xgear Ai7 407T Wifi

Bảo hành chính hãng
56.990.000 ₫ 59.990.000 ₫
PC Xgear Ai7 407T Wifi Core i7-14700K
PC Xgear Ai7 407T Wifi RTX 4070 Ti 12G
PC Xgear Ai7 407T Wifi 32GB DDR5
PC Xgear Ai7 407T Wifi 512GB NVMe
PC Xgear Ai7 407T Wifi Z790
PC Xgear Ai7 407T Wifi 850W

PC Xgear Ai9 Quadro Wifi

Bảo hành chính hãng
56.990.000 ₫ 59.990.000 ₫
PC Xgear Ai9 Quadro Wifi Core i9-14900K
PC Xgear Ai9 Quadro Wifi Quadro RTX 4000
PC Xgear Ai9 Quadro Wifi 32GB DDR5
PC Xgear Ai9 Quadro Wifi 512GB NVMe
PC Xgear Ai9 Quadro Wifi Z790
PC Xgear Ai9 Quadro Wifi 850W

PC Xgear Ai9 Quadro Wifi White

Bảo hành chính hãng
57.990.000 ₫ 61.990.000 ₫
PC Xgear Ai9 Quadro Wifi White Core i9-14900K
PC Xgear Ai9 Quadro Wifi White Quadro RTX 4000
PC Xgear Ai9 Quadro Wifi White 32GB DDR5
PC Xgear Ai9 Quadro Wifi White 512GB NVMe
PC Xgear Ai9 Quadro Wifi White Z790
PC Xgear Ai9 Quadro Wifi White 850W

PC Xgear Ai7 407T Wifi White

Bảo hành chính hãng
58.990.000 ₫ 61.990.000 ₫
PC Xgear Ai7 407T Wifi White Core i7-14700K
PC Xgear Ai7 407T Wifi White RTX 4070 Ti 12G
PC Xgear Ai7 407T Wifi White 32GB DDR5
PC Xgear Ai7 407T Wifi White 512GB NVMe
PC Xgear Ai7 407T Wifi White Z790
PC Xgear Ai7 407T Wifi White 850W

PC Xgear Ai9 4090 Wifi

Bảo hành chính hãng
84.990.000 ₫ 89.990.000 ₫
PC Xgear Ai9 4090 Wifi Core i9-14900K
PC Xgear Ai9 4090 Wifi RTX 4090 24G
PC Xgear Ai9 4090 Wifi 32GB DDR5
PC Xgear Ai9 4090 Wifi 512GB NVMe
PC Xgear Ai9 4090 Wifi Z790
PC Xgear Ai9 4090 Wifi 1200W