CPU AMD Ryzen 7 5700X 3.4 GHz (4.6GHz with boost) 8 Cores, 16 Threads

Giá ưu đãi đặc biệt:

4,850,000 

Số lượng: