CPU AMD Ryzen 7 7700X (8 nhân 16 luồng) – Socket AMD AM5

Giá ưu đãi đặc biệt:

9,090,000 

Số lượng: